Är det bättre tillväxt i bolag som har en extern styrelse, eller i en styrelse med olika personligheter, eller ännu bättre i en styrelse som är jämställd. Är detta ett steg för att skapa tillväxt i bolagen? Anette Rhudin från Inovas projekt Tillväxtmotorn föreläste under fredagens Compare-lunch som hade lockat ca 50 åhörare till Elite stadshotellet.

”Vi tänker 65000 tankar på en dag, och nästan samma tankar nästa dag. Umgås jag då bara med personer som tänker som jag går samma tankar runt och runt.. En Tillväxtmotor är en grupp på fyra personer, lika många kvinnor som män och med fyra olika personligheter som klär alla hörn av rummet” säger Anette om kraften av Tillväxtmotorn. 


Bilden: Magnus Bårdén och Anette Rhudin 

Få igång styrelsearbetet

Det finns flera anledningar till att flera små och medelstora företag inte har någon styrelse. Tidsbrist eller bilden av att det är för dyrt att tillsätta är två anledningar. Tillväxtmotorn verkar för att göra det lättare att få igång styrelsearbetet. För faktum är att som enskild entreprenör hjälper det inte att få en timme till per dygn, då arbetar denne bara ännu mer. Dessutom känner ofta entreprenören att det är svårt att stå på alla ben som krävs samtidigt. Tillväxtmotorn är till för att stötta företagaren mot dennes vision. 

Kraften i Tillväxtmotorn

Tillväxtmotor ska bestå av fyra personer, två kvinnor och två män med fyra olika personligheter: en empatisk, en analytisk, en expressiv och en drivande. Med alla dessa personligheter i en grupp kläs alla hörn av rummet och alla frågeställningar kan betraktas från olika vinklar. Vilket i sig är nödvändigt då vi alla tänker ca 6500 tankar per dag, och det har visat sig att vi tänker ungefär samma tankar dagen efter, umgås vi då med samma människor som tänker samma tankar dagligen kan vi inte förvänta oss göra några stora framsteg. 

Anmäl dig till höstens sista Compare-lunch redan nu, då kommer vi få besök av Carl-Fredrik Kastengren från Berotec som kommer att prata om De riktiga utmaningarna med Smarta Uppkopplade Produkter