Baserat på ekonomiprogrammet Fortnox i kombination med vår uppbyggda metodik och sätt att arbeta, har vi arbetat bort det manuella utförandet. Ni som kund behöver därför inte betala för någon manuell hantering av ert företags löpande redovisning.

Krav som skall vara uppfyllda

Det finns några parametrar som ni och ert företag behöver uppfylla för att få er löpande redovisning kostnadsfri. I grunden handlar det om 3 parametrar som skall vara uppfylda. Kunden och kundföretaget skall vara med på att:

  • Få utförandet i systemet Fortnox (Sveriges vanligaste system)
  • Redovisningen utförs digitalt baserat på BAS-kontoplanen
  • Koppling görs mellan Fortnox och banken (s k bankintegration)

Samtidigt som utförandet av löpande redovisningen blir kostnadsfri, blir er redovisning modern och platsoberoende för er som kund.

Under 2019 kommer vi att arbeta vidare med teknik och metodik i syfte att komma vidare med automatisering av redovisning. Vår vision är att i princip all redovisning inklusive månadsavstämningar, löneberedningar etc. en dag är automatiserad.

*Systemkostnad

Ni betalar alltså ingenting för utförandet av er löpande redovisning. Däremot styr vi inte över Fortnox och de ordinarie avgifter som följer systemet. Dessa tillkommer och ni betalar direkt till Fortnox.

Intresserad av att veta mer?

Ta gärna kontakt med oss på Nya Ekonomikompetens för att få mer information om Kostnadsfri Löpande Redovisning till ert företag. Maila till kontakt@nyaek.se och ange ’Kostnadsfri Löpande Redovisning’ i ämnesfältet.

Nöjd Kund

För oss är det avgörande att ni som kund blir 100% nöjda. Vi utgår alltid från att vi skulle kunna ha er som referenskund.

AB Nya Ekonomikompetens
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se