– En av de viktigaste frågorna för medlemsföretagen i Compare är behovet av digital kompetensförsörjning och svårigheten att rekrytera rätt kompetens. Utan rätt kompetens hindras företagens tillväxt i en bransch i ständig utveckling, säger Mikael Holmgren, processledare digital kompetens på Compare.

Den digitala sektorn står inför en enorm kompetensbrist. År 2022 beräknas 70 000 spetskompetenser saknas i Sverige, om inget görs idag, det visar rapporten IT-kompetensbristen. Det är ett direkt hot mot vår välfärd. För att Värmland ska ligga steget före har Compare genomfört en omfattande kartläggning av sina medlemmars kompetensbehov. Undersökningen har resulterat i kompetensrapporten ”Digital Revolt”, som lanserades i samband med Compares årliga sommarfest den 12 juni.

Locka nya talanger till Värmland

Nästan alla företag som besvarat undersökningen har ett rekryteringsbehov. Under 2018 rekryterades 290 personer, ändå tillsattes inte alla tjänster. Undersökningen visar att majoriteten av Compares medlemsföretag rekryterar inom Värmland vilket tyder på att företagen byter kompetenser med varandra istället för att locka nya medarbetare nationellt. Det visar att tillväxten i regionen skulle kunna vara större om tillgång till rätt kompetens är tillgänglig. Anledningen till företagens svårigheter i rekryteringen upplevs vara marknadens avsaknad av kompetens.

– Att hitta och behålla rätt kompetens är en mycket viktig faktor för att företag ska kunna växa och utvecklas. I dag är bristen på rätt kompetens kraftigt kännbar i de flesta branscher och många företag hämmas på grund av att de inte får tag på den kompetens de behöver, säger Ulf Johansson, tillväxtdirektör i Karlstads kommun.

Behov av utbildningsinsatser

Compare är en av aktörerna som samarbetar med olika aktörer för utbildningar inom det digitala. Bland annat genom initiativ för att öka rekryteringsbasen genom jämställdhetsarbete och engagemang i alternativa utbildningar. I topp för saknade kompetenser finner vi mjukvaru- och systemutvecklare, verksamhetsutvecklare och IT-arkitekter.

– För att kunna ta fram utbildningar som matchar företagens behov av kompetensutveckling är det givetvis viktigt att på en övergripande nivå kunna se vilka dessa behov är. Digital Revolt kommer att stärka branschen, regionen och universitetets roll som en viktig aktör för det livslånga lärandet, säger Camilla Johannesson, VD för Karlstads universitets Uppdrags AB.

En av Compares viktigaste frågor är hur vi tillsammans utvecklar Värmland till en ännu attraktivare digital region – med Digital Revolt sätter vi ytterligare fokus på frågan.

Kompetensrapporten hittar du på digitalrevolt.se

Klicka på bilden för större upplösning

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se