Projekthus för samverkansprojekt

Compare Business Innovation Centre har som huvudprocess att driva en projekthusverksamhet för företagarnas samverkansprojekt där centret erbjuder stöd och hemvist för uppstart, infrastruktur och etablering. I fokus står projekt i gränslandet mellan olika företag som kombinerar sina kärnverksamheter, erfarenheter och marknader till nya produkter och erbjudanden.

Oberoende testlabb ICT

Inom Compare BIC pågår arbetet med förstudier kring ett initialt affärsutvecklingsprojekt – ett Oberoende testlabb ICT där flera Compare-företag deltar i samverkan med Karlstads universitet.
”Idén bakom ett oberoende testcenter för affärs- och samhällskritiska kommunikationssystem var för övrigt det koncept som lade grunden till det som nu etablerats som Compare BIC”, berättar Ulf Lidberg.

Andra intressanta områden

Genom att kombinera Compare-företagens unika kärnkompetenser med övriga branscher i regionen och den forskarkompetens som finns inom Karlstads universitet har Compare BIC identifierat en rad andra intressanta områden för affärsutveckling – däribland ett Center för 24-timmars support, ett projekt för Arenaupplevelser och någon form av samverkan kring Industriellt IT.

Ett av tre centra i Värmland

Compare Business Innovation Centre är fött ur ett initiativ från den värmländska IT-näringen i samband med ett arbete där Landshövdingen i Värmland samlat företagsamheten till att skapa aktiviteter för att åstadkomma varaktig sysselsättningstillväxt i Värmland.
Arbetet, som initierades i samband med länets försvarsneddragningar, har lett fram till etableringen av tre centra i länet:
– ett för metall- och verkstadsindustrin med etablering i Kristinehamn;
– ett för pappersindustrin i The Packaging Arena;
– ett för IT-näringen genom Compare Business Innovation Centre.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss