Compare är en av de deltagande parterna i Kom Inn – ett nytt regionalt projekt som syftar till att hjälpa företagen med strategisk kompetensförsörjning.

Kom Inn (Kompetensutveckling och Innovativt tänkande) ska utveckla och implementera ett regionalt omställnings- och kompetensutvecklingssystem.

”Ytterst handlar det om att skapa en ’verktygslåda’ som ska ge företagen stöd både för kompetensutveckling vid brist av personal, men också vid omställning i samband med överskott av personal”, säger Mikael Lundström som är Compares processledare i projektet.

Och han betonar att projektet är en resurs och möjlighet för Compare-företagen. ”Under förra lågkonjunkturen hjälpte Compare-företagen varandra att behålla kompetensen i regionen – nu gör vi något motsvarande i samverkan med de andra klusterorganisationerna i regionen”.

Projektet stöds av Vinnova med 6,3 MSEK över tre år och genomförs i direkt samarbete mellan de fyra klusterorganisationerna i Värmland: The Paper Province (projektägare), Compare, The Packaging Arena och Stål & Verkstad. Dessutom deltar Karlstads universitet och Region Värmland.

Starten och kartläggningen sker främst i de fyra klustren som består av totalt cirka 400 företag med omkring 25.000 anställda.

På sikt ska även andra företag utanför regionen kunna dra nytta av detta nya tänk kring ett kvalitetssäkrat ledningssystem för kompetensutveckling.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss