I Centrum för idrott och kultur ska Knivstas invånare kunna besöka sporthallar, ishall, lokaler för kampsport och scenkonst, restauranger och föreningsgym. Byggnaden kommer även att innehålla kontor och konferenslokaler. Det är ett omfattande byggprojekt som påverkar många och därför är det viktigt för kommunen att kunna informera och föra dialog med invånarna under byggtiden. De såg ett behov av en särskild plattform för att uppfylla behoven.

Knivsta kommun vill kunna kommunicera kring bygget på ett lättillgängligt sätt och det var därför extra viktigt att ta fram en responsiv webb. Exempelvis kan personer som kommer till Knivsta med tåget se byggskyltarna och då ska de enkelt kunna hitta mer information, förklarar Charlotta Ivansson, projektledare, Soleil.

Snabb och tillgänglig information

Det är också centralt att invånare och besökare ska ha möjlighet att ställa frågor kring byggprocessen.

Det bästa med webben är att vi kan samla material på ett ställe och hänvisa dem som har frågor hit. Vi kan även puffa för det som är aktuellt och uppmana till att ställa frågor för att hänga med i projektet. Frågor och svar publiceras så att fler ska kunna ta del av dem, säger Anna Karin Strinnholm, kommunikatör i Knivsta kommun.

Filmerna ligger på Youtube och streamas istället för att laddas ner, vilket gör att det alltid går snabbt för besökarna att nå dem. En plattform för stolthet och framtidstro Centrum för idrott och kultur är Knivstas hittills största bygge. Därför är det viktigt med god kommunikationen runt projektet.

Med webben vill vi kunna sprida information och ha en transparent byggprocess. Vi använder till exempel bilder från skisser som bakgrund. Det tycker jag är snyggt, samtidigt som det visar hur det kommer att se ut, säger Anna Karin.

De använder även berättelser för att visa på hur anläggningen kommer kunna användas. Ett exempel är att de berättar om en handbollsfamilj. Det tycker jag är ett roligt och effektfullt sätt att bygga förväntan, menar Charlotta.

Smidigt redaktörsarbete med stora valmöjligheter

Redaktörerna kan själva bestämma hur webbsidorna ska se ut och bygga upp dem med hjälp av färdiga byggklossar. De kan också välja att visa bilder på olika sätt genom att välja mellan olika moduler. Dessutom ser de direkt i webbpubliceringsverktyget hur det kommer att se ut.

Det är väldigt enkelt att arbeta på webbplatsen. Att kunna visa bilder på olika sätt, byta ut puffar på startsidan och växla mellan färger är jättebra, säger Anna Karin.

Möjligheten till stor valfrihet gör att webben inte är statisk, utan kan uppdateras och hållas aktuell under projektets alla faser.

Vi kommer exempelvis att byta ut bilder kontinuerligt så att de överensstämmer med vilken fas i projektet vi befinner oss i, berättar Anna Karin.

För att redaktörerna snabbt skulle komma in i arbetet tog Soleil fram en manual för hur de olika modulerna i SiteVision fungerar. Utmaning att leda besökarna rätt Just nu är det informationsenheten som ansvarar för webben. Sedan är tanken att kultur- och fritidskontoret ska ta över och driva den vidare.

Utmaningen för oss nu är att folk ska hitta webben. Det krävs ett stort jobb och vi måste fånga in besökare via andra kanaler. Kultur- och fritidskontoret träffar mycket folk och föreningar. Därför tänker vi att mun till mun-metoden kommer att vara central i det arbetet, säger Anna Karin.

Effektiv leverans

För Knivsta kommun var det viktigt att kunna göra mycket själva samt vidareutveckla webben allteftersom för att få en lägre investeringskostnad. De hade även en snäv tidsram med behov av att lansera webben inom kort. Tack vare ett omfattande förarbete kunde projektet genomföras effektivt.

Det fanns värdeord som verksamheten hade tagit fram och som vi jobbade vidare med. Vi hade även en grundstruktur ganska klar för oss och behövde främst hjälp med hur vi skulle presentera det på ett snyggt sätt och att sedan utveckla plattformen, förklarar Anna Karin.

Samarbetet har fungerat bra. Soleil tog på ett lyhört sätt till sig både hur vi tänkt oss webben och hur vi ville jobba, avslutar Anna Karin.

Besök CIK

Soleil
Drottninggatan 21
65225, Karlstad

+46 (0)73 370 06 92

info@soleilit.se

http://www.soleilit.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!