Peter Rovér – Årets Mentor i Sverige och VD för konsultfirman Effect Management med bas i Karlstad – talade om ”Varumärket som draglok i företags- & verksamhetsutveckling” på årets sista klusterlunch som hölls 6 december med närmare 80-talet deltagare.

Peter Rovér berörde fyra nyckelfrågor i den långsiktiga verksamhetsutveckling: Varumärket som strategisk resurs; Använda marknadskrafter i varumärkesbyggandet; Generalist- resp specialistvarumärken – två olika marknadskrig; Varumärkesarketyper – flerfrontsarbete med påverkan på kännedom och attityd.

Peter Rovér har över 15 års erfarenhet av ledningsgruppsarbete i olika branscher. Han kallar sig själv för en affärsinriktad generalist med specialkompetens inom varumärken och kommunikation, affärsutveckling och strategiska förändringsprocesser.  Peter är VD för konsultfirman Effect Management med bas i Karlstad. Han är också aktiv i utbildningen av elitidrottare hos Cruiff Institute och IFL.

Compare och The Paper Province har under 2013 arrangerat dessa gemensamma klusterluncher:

  • Fredag 1 februari: Lars Christensen om vad Norge och Oslo betyder för Värmland
  • Fredag 1 mars: Henrik Sköld om att undvika negativ publicitet i sociala medier
  • Fredag 5 april: Ulrika Obstfelder Pettersson om en bransch i förändring
  • Fredag 3 maj: Tobias Otterbring om sinnesmarknadsföring och beslutsfattande.
  • Måndag 10 juni: Göran Österman och Staffan Barrefors om affärsmöjligheter i Norge.
  • Fredag 6 september: Hans Karlsson (Landstinget i Värmland) om Nordic MedTest
  • Fredag 4 oktober: Maria Hollander (The Paper Province) om nya produkter och tjänster från skogen
  • Fredag 1 november: Elisabet Berg (Karlstads universitet) om Uppdragsbörsen
  • Fredag 6 december: Peter Rovér (Effect Management) om varumärket som draglok i företags- & verksamhetsutveckling

Effect Management
Tynäsgatan 14 (Inre Hamn)
65224, Karlstad

+46 (0) 54 10 00 11

info@effect.se

http://effect.se/