Elisabeth Berg, samverkanskoordinator vid Karlstads universitet, presenterade Uppdragsbörsen på senaste klusterlunchen för Compare- och The Paper Province-företag. Uppdragsbörsen är en virtuell mötesplats där studenter och arbetsgivare från hela landet får kontakt och där uppdrag förmedlas.

”Genom att lägga upp uppdrag på Uppdragsbörsen kommer företagen i kontakt med Karlstads universitets ca 11.500 studenter som har mycket att erbjuda. Du kan exempel få hjälp med att utveckla tankar och idéer genom deras examensarbeten eller fältstudier. En student kan komma och göra sin praktikperiod hos ditt företag och på så vis bidra med ny kunskap”,  förklarade Elisabeth Berg.

Compare och The Paper Province arrangerar sedan årsskiftet gemensamma klusterluncher enligt principerna: En fast tid – första fredagen i månaden kl 11:30-13:00; En fast plats – alltid samma lunchrestaurang (Elite Stadshotellet, Karlstad); Ett fast program – tydlig agenda med fokus på mingel och nätverkande. Klusterlunchen arrangeras av Compare och The Paper Province som står för program och inbjudna gästföreläsare. Deltagarna betalar själva sina luncher.

Klusterluncher 2013:

  • Fredag 1 februari: Lars Christensen om vad Norge och Oslo betyder för Värmland
  • Fredag 1 mars: Henrik Sköld om att undvika negativ publicitet i sociala medier
  • Fredag 5 april: Ulrika Obstfelder Pettersson om en bransch i förändring
  • Fredag 3 maj: Tobias Otterbring om sinnesmarknadsföring och beslutsfattande.
  • Måndag 10 juni: Göran Österman och Staffan Barrefors om affärsmöjligheter i Norge.
  • Fredag 6 september: Hans Karlsson (Landstinget i Värmland) om Nordic MedTest
  • Fredag 4 oktober: Maria Hollander (The Paper Province) om nya produkter och tjänster från skogen
  • Fredag 1 november: Elisabet Berg (Karlstads universitet) om Uppdragsbörsen
  • Fredag 6 december: Peter Rovér (Effect Management) om ”Utifrån-In: Varumärket som draglok i företags- & verksamhetsutveckling”.