Maria Hollander (The Paper Province) talade på senaste klusterlunchen om Vinnväxt-projektet med en total projektbudget på 130 MSEK under tio år. Målet är att The Paper Province inom tio år ska ha etablerat sig som en innovationsmiljö med starkt internationellt renommé.

”Pengarna ska användas till forskning, utveckling och kommersialisering av nya skogsindustriella produkter och tjänster – men också till att öka effektiviteten i basindustrin och det värmländska innovationssystemet”, förklarade Maria Hollander.

Den totala projektbudgeten är 130 miljoner under tio år. Hälften kommer från Vinnova och hälften från regionala medfinansiärer som Region Värmland, Karlstads universitet, Värmlands kommuner, Länsstyrelsen, Landstinget, SP, Skogsstyrelsen och The Paper Provinces medlemsföretag.

Nästa klusterlunch kommer att hållas fredag 8 november. Inbjudan med program kommer senare.