Karlstads universitet har testat sin tekniska krisberedskap för webb och mail i en övning som genomförts på Compare Testlab inom ramen för Disaster and Recovery Testcentre (DART).

”Testet fungerade jättebra och vi är mycket nöjda med övningen som gav oss värdefulla lärdomar och erfarenheter”, säger Henrik Holm – chef för IT-avdelningen på Karlstads universitet som genomförde övningen tillsammans med krissamordnare, Nils-Olof Bäck och kollegor på berörda avdelningar.

Scenariot var att ett tekniskt fel hade slagit ut universitetets servrar för webb och mail – en simulerad katastrof som visade sig vara närmare verkligheten än väntat på grund av ett omfattande strömavbrott som drabbade Karlstad samtidigt.

”I en allvarlig krissituation är det viktigt att snabbt få igång en kriswebb och en krismail för att få information om vad som hänt”, förklarar Henrik Holm.

Vid övningen – som var ett tekniskt test på krisberedskapen – omdirigerades webb- och mail-trafiken till en krisserver på Compare Testlab (Sätterstrand) som var i drift redan efter tio minuter från det att den ordinarie trafiken slagits ut. Och det hela dirigerades på distans från ”krisledningscentralen” på universitetet i Karlstad.

”Det känns tryggt och bra att vi kunde få igång en krislösning så snabbt”, säger Henrik Holm som nu hoppas på ett mer permanent samarbete med DART-verksamheten på Sätterstrand. ”Risken för kriser och katastrofen är något vi måste lära oss leva med – och något vi hela tiden måste vara tränade för och förberedda på att klara”.

Därför ligger idéerna med Disaster and Recovery Testcentre (DART) på Sätterstrand helt rätt i tiden, enligt Henrik Holm. Här kan företag och offentlig förvaltning öva sina katastrofplaner – från ett test en teknisk lösning (som i universitetets fall) till mer kompletta övningar som omfattar hela organisationer (en sådan övning har genomförts av Hammarö kommun).

”Efter denna övning ser vi gärna en fast etablerad testmiljö för oss på Sätterstrand som kan tjäna två syften – dels som reservmiljö vid en kris, dels som övningsmiljö för kommande tester av vår krisberedskap”, säger Henrik Holm.

DART-övningen för Karlstads universitet genomfördes med stöd av Robert Söderhäll (Coromatic), Torbjörn Wiger (Compare Testlab) och Mikael Lundström (Compare).

”Både företag och offentliga förvaltningar behöver öva och testa sina katastrofplaner både tekniskt och organisatoriskt – och de behöver få en extern bedömning av sin beredskapsnivå”, förklarar Mikael Lundström.

Och han menar att förutsättningarna för en sådan verksamhet är de bästa tänkbara på Sätterstrand: ”Compare Testlab har datorhallar, operatörsmiljöer och krisledningsplatser – och genom Compares intressentföretag finns kunskap och erfarenhet av att testa återstart av ICT-system liksom att öva ledarskap och rutiner i en krissituation”.