Karlstads universitet söker fler mentorer för studenter inom utbildningarna dataingenjör, webb och multimedia samt IT-design.

”Efterfrågan på mentorer inom IT-branschen har ökat rejält bland våra studenter och intresset är mycket stort. Nu behöver vi fler yrkesverksamma som har erfarenheter att dela med sig av och som är nyfikna på våra studenter. Som mentor har du ett hedersuppdrag, ger stöd, lyssnar och delger kloka erfarenheter till en student som är på väg ut i arbetslivet. Studenterna är också ett bra sätt att få en närmare kontakt med universitetet och ge näringslivets syn på våra utbildningar”, säger Ximena Dahlborn samverkanskoordinator vid Karlstads universitet.

Sugen på att bli mentor? Ta kontakt med Ximena Dahlborn, koordinator för studentsamverkan vid Karlstads universitet.

Läs mer mentorskap