Syftet är att kommunen ska få en direkt kontakt med invånare och ta del av deras åsikter och behov. Att delta i panelen är ett sätt att vara med och påverka beslut som fattas, men det är också ett sätt för invånarna att få information om vad som är på gång i kommunen. Deltagarna kommer få ta del av förslag och idéer från kommunstyrelsen och kunna uttrycka sina åsikter om dessa anonymt.

Du som boende i Karlstads kommun kan nu ansöka om att vara en del av medborgarpanelen på kommunens webbplats. Följ länken nedan och var med och påverka hur Karlstad utvecklas!

Här kan du läsa mer om panelen: www.karlstad.se/medborgarpanel.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss