Lokalt ansvar. Global räckvidd. När Logica blev CGI ökade den globala räckvidden samtidigt som det lokala ansvaret fick en viktigare roll. ”Det är detta som särskiljer oss från våra konkurrenter – att vi kombinerar den lokala närheten till marknaden med vår globala räckvidd i leveranserna”, enligt Björn Ivroth – VD för svenska CGI – som har besökt kunder och medarbetare i Karlstad.

Enligt Björn Ivroth (bilden) är CGI i Karlstad med cirka 150 medarbetare ett viktigt kontor för CGI med goda förutsättningar att expandera – både marknads- och medarbetarmässigt.

”Vi har bra och motiverade medarbetare med hög och bred kompetens – och vi har bra och stabila kunder som är nöjda med oss och som ser fördelarna med att vi nu får större global räckvidd”, konstaterar Björn efter besöker i Karlstad.

CGI i Karlstad arbetar sedan lång tid tillbaka med offentliga aktörer (som kommuner, landsting och statliga myndigheter) och industrier (framför allt tillverkningsindustri med global marknad).

”Det är inom dessa områden vi har vår styrka – och det är där vi kan öka våra marknadsandelar och expandera med ännu fler duktiga medarbetare i Karlstad”, säger Björn och pekar på att CGI är en förkortning för ”Consultants to Government and Industry”.

Efter sammanslagningen med Logica har CGI nu 72.000 medarbetare på 400 kontor i 40 länder – varav 4.600 medarbetare på 30 orter i Sverige.

”Vårt globala nätverk med experter och kompetens gör att vi kan erbjuda våra kunder de bästa resurserna och det mest kompletta tjänsteerbjudandet till det bästa priset över hela världen”, förklarar Björn och tillägger: ”Vi ska vara bäst på att leverera enligt kundens krav, i tid och enligt budget – och vi ska bli bättre på att förtydliga för våra kunden vad de har för nytta med våra lösningar”.

Samtidigt betonas vikten av det lokala ansvaret i den globala koncernen. ”Vi ska ha den lokala närvaro som krävs för att vara våra kunders lokalt närvarande partner. Den lokala närheten är viktig för att vi ska förstå våra kunders utmaningar och behov. Det är en framgångsfaktor för CGI i Nordamerika med 140 kontor i Kanada och USA – och det ska bli en framgångsfaktor även här i Europa”.

Den lokala närheten är viktig även för den fortsatta kompetensförsörjningen: ”Vi behöver ha ett nära samarbete med universitet och högskolor för att kunna rekrytera rätt kompetens. Ett sådant lyckat samarbete som CGI i Karlstad har med Karlstads universitet skulle inte vara möjligt utan ett kontor på orten”.

Björn Ivroth – som tidigare arbetat i Accenture och IBM – tog över som VD för Logica Sverige förra året med uppgift att bryta en negativ utveckling för företaget: ”Jag hade tur att CGI tog över Logica – det gjorde mitt arbete betydligt lättare”, säger Björn och ger flera förklaringar:

Företagskultur: Engelska Logica var mer centralstyrt än kanadensiska CGI som grundades 1976 i Quebec: ”Det ger större utrymme för de enskilda kontoren att ta det lokala ansvaret samtidigt som CGI lägger stort fokus på de enskilda medarbetarna – de kallas ’medlemmar’ och ska gärna, enligt koncernledningen, vara aktieägare i CGI”.

Arbetssätt: CGI är okänt för de flesta i Sverige – men det står för något väldigt starkt som i grunden handlar om kvalitet och kundnöjdhet: ”CGI har ett strukturerat och enhetligt ramverk baserat på många års goda erfarenheter som gör oss vassare och bättre – och ökar kvaliteten i våra leveranser. Det bygger helt enkelt på ’sunt förnuft’ som är vårt motto”.

Globalt nätverk: CGI hade tidigare sin huvudsakliga marknad i Kanada och USA. Genom förvärvet av Logica fick CGI en starkare ställning i Europa. ”Vi var och är Sveriges största IT-tjänsteföretag. Med nya verktyg, nya erfarenheter och ny kompetens har vi blivit en starkare global aktör med över 72.000 medarbetare som ger oss nya möjligheter att följa med de stora kunderna till Nordamerika”.

”Dåliga tider för andra branscher är goda tider för oss”, konstaterar Björn i en kommentar beträffande rådande konjunkturläge: ”Det är i hög- eller lågkonjunkturer som våra kunder ser behoven av och möjligheterna till förändringar – och eftersom IT är ett bra sätt att öka effektiviteten driver detta efterfrågan på våra tjänster”.

I samband med Björn Ivroths besök i Karlstad träffade han bland annat Göran Österman (Compare).

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!