Cyberattacker mot svenska företag kostar miljardbelopp. Den snabba tekniska utvecklingen skapar både affärsmöjligheter och en växande hotbild. Därför planerar Karlstad universitet, med stöd av KK-stiftelsen, ett näringslivsfokuserat nationellt forskningsprogram inom cybersäkerhet.

Vad innebär forskningsprogrammet? 

Under upp till fem år deltar en nyanställd eller internrekryterad doktorand i ett forskningsprogram vars huvudsyfte är att rusta ditt företag att ta sig an utmaningarna inom cybersäkerhet. Studiedelen handlar om att kombinera universitetsstudier med forskning på plats i företagets verksamhet.  

Huvuddelen – 80 procent – av programmet är praktiskt arbete som utförs i den egna verksamheten. Doktoranden ska fokusera helt på sitt företags utmaningar, med stöd av spetsforskare inom området från en rad svenska universitet, där Karlstads universitet är huvudaktören. 

  • Ge ditt företag spetskompetens inom cybersäkerhet 
  • Ta del av en unik möjlighet till nätverksbyggande på högsta nivå 
  • En unik karriärmöjlighet för medarbetare att växa och erhålla en PhD i cybersäkerhet 

En samfinansierad kompetensinvestering

Hela programmet samfinansieras av KK-stiftelsen och sex svenska lärosäten: Karlstad, Malmö, Blekinge, Skövde och Örebro, samt Försvarshögskolan. Det deltagande företaget erhåller ett lönekostnadsstöd på 1,4 miljoner kronor. Företaget står endast för resterande lönekostnad.  

Hållpunkter: Ansökningsstopp 8 september 2021 > Antagningsbesked december 2021 > Programstart mars 2022. 

Intresseanmälan och frågor?

Hör av dig till professor Simone Fischer-Hübner vid intuitionen för Matematik och Datavetenskap vid Karlstad universitet. Anmälan sker senast den 8 september, via epost: simone.fischer-huebner@kau.se 

I satsningen fungerar Compare som en brygga mellan företag och akademi.  

Läs mer om Karlstad universitet på www.kau.se | Läs mer om KK-stiftelsen på www.kks.se