Logica, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat avtal med Karlstad kommun om personal- och lönesystemet Heroma. I systemet ingår webbaserad självservice som ger kommunens 7.500 användare effektivare digitala processer för HR-arbetet. Avtalet sträcker sig över sex år.

I december förra året inledde Logica och Karlstad kommun ett samarbete kring övervakning av kommunens IT-infrastruktur. Nu utökas samarbetet med HR-systemet Heroma. Heroma är ett personal- och löneadministrativt system som omfattar alla de processer som ingår i dagens HR-arbete. Från administration till planering och uppföljning, erbjuder Heroma ett effektivt och rollbaserat systemstöd som stödjer både den dagliga driften och det långsiktiga personaladministrativa arbetet.

Bakom Karlstad kommuns val av Heroma låg behovet av ett integrerat HR-system som stöttar webbaserad självservice, bättre uppföljning och informationsspridning och stöd i arbetsprocesser och rutiner för till exempel lönehantering, självservice, LAS, schema/bemanning/tid, löneöversyn och resor.

”Ett användarvänligt HR-system med webbaserad självservice underlättar och effektiviserar arbetet för våra medarbetare då de kan utföra sina ärenden själva utan mellanhänder. Det ökar också kvaliteten eftersom risken för fel minskar då rapporteringen kommer närmare källan”, säger Anna Lindqvist, projektledare inom verksamhetsstöd och förvaltning på Karlstad Kommun.

”Karlstad kommun ligger i framkant, de ser den nytta som IT ger medarbetarna. Vi är stolta över förtroendet som det utökade samarbetet innebär och ser fram emot att tillsammans med kommunen införa Heroma som ger möjlighet att effektivisera HR-funktionen”, säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor inom Logica Sverige.

Heroma hanterar idag cirka 220.000 löneutbetalningar i månaden från 51 kommuner och 11 landsting.

Text: Logica

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!