Om CGI:s system Palasso stannar kan upp till 180.000 anställda inom den statliga sektorn i Sverige bli utan lön. ”Det har aldrig hänt – och kommer aldrig att hända”, försäkrar Örjan Persson som är ny enhetschef för Palasso-verksamheten inom CGI.

Örjan Persson (bilden) har som ny Palasso-chef flyttat tillbaka till CGI i Karlstad efter en tid som konsultchef på CGI i Borlänge.

”Därmed stärker vi ytterligare Karlstad som CGI:s Palasso-center genom att besluten kommer närmare verksamheten”, förklarar han.

Palasso är ett system med bred funktionalitet för statliga myndigheter och organisationer. Palasso ägs i sin helhet av CGI (tidigare WM-data och Logica) och används av närmare 160 kunder – huvudsakligen inom den statliga sektorn i Sverige – med tillsammans uppåt 180.000 anställda.

Palasso – en ”dold kändis” i Karlstad

”Palasso har blivit ett standardsystem inom de flesta myndigheter inom svenska staten men också för ett 100-tal svenska utlandsmyndigheter i världen som hanterar lokala valutor”, säger Örjan Persson och konstaterar att Palasso är något av en ”dold kändis” i Karlstad: ”Uppåt 180.000 statsanställda i Sverige är beroende av Palasso för att få ut sina löner – men inte många vet att det är vi på CGI i Karlstad som har det stora ansvaret att se till att det fungerar”.

CGI i Karlstad har totalansvaret för utveckling, support och förvaltning av systemet inklusive konsulttjänster för anpassning av systemet till olika avtalsområden. Palasso-teamet i Karlstad består av ett 40-tal konsulter som nu leds av Örjan Persson med den tydliga ambitionen att expandera:

”Vi har en stark kundbas med 80 procent av marknaden, vi har duktiga, erfarna och trofasta medarbetare som har djupt och brett verksamhetskunnande inom HRM (Human Resource Management) – därför har vi mycket goda förutsättningar för tillväxt i Karlstad”, konstaterar Örjan Persson.

CGI – en styrka för Palasso-verksamheten

Örjan Persson började på dåvarande WM-data i Karlstad 2005 och har sedan dess följt företagets utveckling som Logica och CGI. Han har arbetat med affärsutveckling och i ledarroller – senast som konsultchet på CGI i Borlänge.

”När Logica blev CGI ökade den globala räckvidden i leveranserna samtidigt som det lokala ansvaret fått en viktigare roll med närheten till marknaden”, förklarar Örjan Persson som ser detta som ytterligare en styrka för Palasso-verksamheten i Karlstad: ”Med kortare beslutsvägar blir det lättare att vidareutveckla våra produkter tillsammans med våra kunder. Samtidigt underlättas kompetensförsörjningen om det blir mer allmänt känt att det är vi som har ansvaret för Palasso”.

”Vi fortsätter samarbetet med Karlstads universitet – inte bara för att rekrytera duktiga IT-tekniker utan också lönevetare som kan bidra med verksamhetskunnandet i HR-system”, förklarar Örjan Persson och betonar Palasso-teamets unika styrka: ”Det djupa och breda verksamhetskunnandet i Palasso-teamet är förutsättningen för att vi ska kunna expandera genom att utveckla och leverera nya konsulttjänster kring HR-system”.

Palasso är ett HRM-verktyg som skapar möjlighet att utföra alla HR-processer via ett och samma gränssnitt som är anpassad för olika roller i organisationen som chefer, medarbetare och administratörer. Systemet ökar snabbheten och kvalitet i processerna och är uppdaterad med gällande lagstiftning och avtal. Palasso erbjuds också som en ASP-tjänst (Application Service Provider). Palasso är ett av tre HR-system som CGI erbjuder på den svenska marknaden: Palasso (för den statliga sektorn), Heroma (för kommuner och landsting) och POL (för den privata sektorn).

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!