Compare och det värmländska klustersamarbetet. Närheten till Norge som är Sveriges största exportmarknad. Compare-företaget Elvenite. Och Nordic MedTest som testcenter för IT i sjukvården.

Det är några av de goda exempel från Värmland som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) nu redovisar på ”Innovationskraft Sverige”. Läs mer >>

Norge en skinande diamant rakt utanför dörren
Medan det talas om nya, stora marknader i Asien har Värmland Sveriges största exportmarknad vägg i vägg.  Läs mer

Att ta fram programmen, samla och bearbeta informationen är bara början. Nu tar Elvenite i Karlstad ett steg längre in i sina kunders verksamhet. Läs mer

Sjukvården innehåller allt mer IT. Samtidigt ökar antalet anmälningar om allvarliga incidenter med den nya tekniken. Nu byggs ett testcenter för IT i sjukvården i Karlstad. Läs mer

Elvenite
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+46(0) 54- 15 01 15

info@elvenite.se

https://elvenite.se/