För andra gången har en projektkurs för IT-studenter vid Karlstads universitet genomförts på Compare Testlab – och även denna gång med lyckat resultat. De sju IT-studenterna har genomfört sin projektkurs – som ger 7,5 nya högskolepoäng – på halvtid över tio veckor i universitetets projektrum på Sätterstrand. Den 20 januari avslutades kursen med en presentation på Compare Testlab.

Studenterna har tagit fram ett verktyg för administration av nätverk och ingående resurser, som möjliggör grafisk lokalisering av dessa resurser såväl logiskt (LAN) som fysiskt (byggnad, lokal, rackrad). Projektet har drivits enligt Scrum och applikationen är utvecklad i Drupal. ”Vi är mycket nöjda med resultatet”, säger Eva Glavenius och Torbjörn Wiger på Compare Testlab som varit studenternas handledare. ”Resultatet kommer att användas och underlätta arbetet på Compare Testlab framöver”.

”Ett företag har redan visat intresse för applikationen. Med ytterligare vidareutveckling kan den bli mycket användbar även för andra organisationer”, förklarar Torbjörn Wiger ”Compare Testlab kommer att föra en fortsatt dialog med intresserade parter med förhoppning om en fortsatt vidareutveckling”.

Studenterna är också nöjda med att ha fått genomföra sin projektkurs på Compare Testlab – framför allt när det gäller närheten till uppdragsgivaren och möjligheten att få lära sig ny modern teknik såsom webpubliceringsverktyget Drupal och Java-biblioteket Jquery.