Fredrik Johansson är IT-studenten från Karlstads universitet som tagit ”SNITS-vägen” till jobbet som konsult på Logica i Karlstad – ett framtidsjobb som han kan kombinera med sitt elitidrottande.

Carina Lill, Fredrik Johansson och Emil Mossberg på Logica i Karlstad

SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter) är en samverkansgrupp kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet där Logica och andra Compare-företag ordnar studiebesök, gästföreläsningar, frukostmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten för studenterna.

För några år sedan stod Fredrik Johansson inför ett svårt vägval – att satsa på elitidrott eller att utbilda sig till dataingenjör.

”Jag ville gärna kombinera idrottandet med en yrkeskarriär men insåg hur tufft det skulle bli”, berättar han.

Men det gick bättre än han vågat hoppas på.

Idag är han utexaminerad dataingenjör. ”Att studera och samtidigt satsa på elitidrott fungerar mycket bra vid Karlstads universitet”, konstaterar Fredrik som tränar med och tävlar för IF Göta i Karlstad.

Idag är han också anställd som IT-konsult på Logica i Karlstad. ”Nästan för bra för att vara sant att få ett intressant jobb med spännande utvecklingsmöjligheter hos en tillmötesgående arbetsgivare”, säger han.

Och hans framgångar på löparbanorna fortsätter. Senast tog han SM-guld inomhus på 400 meter. Och nu siktar han till sommaren på EM i Barcelona.

Slumpen och lite tur – men också det lyckade SNITS-samarbete mellan företag och universitet ligger bakom Fredriks väg till jobbet på Logica i Karlstad.

Det var slumpen som gjorde att Fredrik blev ”ihoplottad” med Logica på ett möte om mentorverksamheten. ”Det var för drygt två år sedan – och då visste jag knappt vad Logica var för något”, berättar han.

Och det var turen som gjorde att han fick Emil Mossberg på Logica som mentor, enligt Fredrik: ”Efter mentorprogrammet har vi fortsatt att hålla regelbunden kontakt med varandra – och det ledde först till att jag fick göra exjobb och därefter till fast anställning på Logica i Karlstad”.

Emil Mossberg är lika glad att han fick Fredrik som adept:

”Att vara mentor är både roligt och givande – och utvecklande för mig själv att få göra lite nya saker”, säger han: ”Som konsult gillar jag att hjälpa folk och mitt företag – i det här fallet är jag glad att jag lotsat fram Fredrik till jobb och bidragit till att Logica hittat en ny konsult”.

Samtidigt har Emil – ”som studerade för länge sedan” – fått en inblick i hur IT-utbildningarna fungerar idag: ”Mycket är sig likt men en hel del har förändrats – och det har varit intressant att få vara bollplank och beslutsstöd till Fredrik när han valt kurser och utbildningar”.

Idag är Emil och Fredrik kollegor i samma konsultteam som leds av Carina Lill på Logica i Karlstad.

”Ett gott samarbete med universitetet och studenterna är viktigt för alla parter – därför är det bra att SNITS-gruppen finns”, säger hon.

Genom att företagen får vara med och påverka utbildningarnas innehåll blir studenterna mer ”anställningsbara” efter utbildningen – och det bidrar till att locka nya studenter till universitetet.

”För oss är det viktigt att hitta rätt person med rätt kompetens och samarbetsförmåga redan från början”, fortsätter Carina som menar att mentorprogrammet är ett utmärkt sätt att lära känna varandra redan under studietiden.
Samtidigt betonar hon vikten för IT-företagen att synas bland studenterna: ”Konkurrensen om studenterna är hård – därför är det viktigt att ha den här närkontakten med studenterna”.

Genom SNITS-gruppen startas nu ett nytt mentorprogram – och Logica ställer upp med två nya mentorer:

”Visst innebär det lite jobb för oss – men det är det värt eftersom vi ser så stora möjligheter med detta i vårt rekryteringsarbete”, säger Carina och pekar på Fredrik som ett lyckat exempel: ”Han är ett riktigt medaljhopp – även för oss”.

CGI
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se