IT-mästaren har tagit ett samlat grepp kring miljöfrågorna och erbjuder klimatsmarta driftlösningar för IT. Hela verksamheten klimatkompenseras. Genom att välja en klimatsmart leverantör och outsourca IT-driften kan även kunden minska sina utsläpp.

Det finns flera områden man måste ta hänsyn till när man arbetar med klimatanpassning. Energieffektivitet och omställning från fossila bränslen rör inte bara utsläpp från den egna verksamheten utan även utsläpp från inköp. Att välja leverantörer som arbetar aktivt med miljöfrågan gör att klimatpåverkan av ens inköp minskar. Man kan alltså dra nytta av leverantörens miljöarbete och gemensamt minska sitt totala klimatfotavtryck. Att outsourca IT-driften till en miljövänligare och klimatkompenserad it-driftlösning är ett enkelt sätt att vinna både miljömässiga som ekonomska fördelar

På IT-Mästaren har man tagit ett samlat grepp kring miljöfrågorna och klimatkompenserar hela sin verksamhet. Elen i drifthallar och kontor är miljömärkt, alla tjänstebilar drivs av etanol, gas eller är elhybrider och de tre kontoren ligger centralt i Örebro, Karlstad och Stockholm bla för att stimulera resor med tåg. IT-mästarens klimatavtryck är tack vare kloka miljöval, relativt lågt. Under 2011 gav verksamheten upphov till 59 tCO2.

För att balansera de utsläpp som man inte lyckats effektivisera bort, klimatkompenserar IT-Mästaren dessutom de utsläpp som rör den egna verksamheten. Det görs genom trädplantering i samarbete med småbrukare i Mocambique med hjälp av U&W[you&we]´s klimatinitiativ ZeroMission.

”Vi har valt att klimatkompensera genom att plantera träd eftersom det är projekt som är lätt att kommunicera och förstå för medarbetare och kunder”, säger Rikard Westlund, vd för IT-mästaren.

Konsultföretaget i hållbarhetsfrågor U&W [you&we] har gjort beräkningarna av växthusgasutsläppen.

Förutom miljönytta bidrar projektet till ekonomisk utveckling i ett område med många fattiga bönder. Genom klimatkompensationen kan dessa småbönder få ytterligare inkomster av att de träd som de planterar på sin mark.

IT-mästarens trädplantering är certifierad i enlighet med Plan Vivo-standarden som säkerställer att den uträknade klimatnyttan i projektet är korrekt.

Visolit (gamla IT-Mästaren)
Våxnäsgatan 10
65340, Karlstad

+46 (0)54 18 70 00

rickard.miller@itmastaren.se

https://www.itmastaren.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!