Ett 25-tal IT-lärare på gymnasieskolor från hela Värmland gästade på tisdagen Compare Testlab på Sätterstrand för att ha en kompetensutvecklingsdag.

Kompetensutvecklingsdagen arrangerades av Karlstads universitet under ledning av Katarina Groth som är ansvarig för universitetets kontakter med gymnasieskolorna.

På programmet stod bland annat en presentation av vad Compare Testlab är och vilka testprojekt som drivs på labbet. Sven Wedemalm och Torbjörn Wiger svarade för presentationen och en rundvandring i testlabbets lokaler.

IT-lärarna fick under dagen även demonstrationer av Logica och TIME-utbildningen samt en presentation av hur gymnasieskolorna kan få del av Teknikerjakten som drivs av universitetet.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss