Tiderna förändras. Tempot är högre. Och så även medvetandegraden. Men även möjligheterna. Möjligheterna att med enkla medel t.ex. följa upp trivsel, arbetsmiljö och nöjdhet hos medarbetarna månadsvis – eller t.o.m. veckovis.

Vad är kvalitet?

De flesta av oss är måna om kvalitet. Men kvalitetsbegreppet förändras och när det för 20 år sedan var viktigt att allt var exakt på pricken rätt talar man idag ofta mer om rättvisande bild. Vi vill ha tillräckligt rättvisande underlag för att kunna fatta beslut. Agera. Väntar vi på ’exakt rätt’ får vi vänta för länge.

Allt fler inser också att undersökningar som sker endast en gång per år kan vara felvisande att förlita sig på när det gäller t.ex. medarbetarundersökningar. För vem säger att man kan utgå från att en medarbetare trivs och mår bra i februari bara för att hen gjorde det t.ex. i oktober?

Månadsvis uppföljning

I Nya Ekonomikompetens mäter vi olika nycklar veckovis, månadsvis och årsvis i verksamheten samt på kundföretag. När det gäller medarbetarna väljer vi f n att göra uppföljningar varje månad. För att snabbt kunna agera om något skulle visa sig vara negativt.

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och de behöver också få känna det.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]

(Nya Ekonomikompetens levererar månadsvisa medarbetarundersökningar även till andra företag. Normalt väljer man 6-7 olika övergripande mätpunkter för snabb tidsåtgång)

AB Nya Ekonomikompetens
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se