Syftet med Swedish Cleantech är att bidra till utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik. Webbplatsen swedishcleantech.com riktar sig främst till utländska köpare och investerare som söker kontakt med svenska företag i branschen.

– Tanken är att underlätta för köpare och investerare att hitta en enda väg in till de svenska företagen och skapa fler affärsmöjligheter, säger Leif Andersson, Sustainable Business Cleantech.

Swedishcleantech.com drivs av IVL Svenska miljöinstitutet på uppdrag av Tillväxtverket och innehållet skapas av regionala miljötekniknoder. I Värmland har projektet Sustainable Business Cleantech åtagit sig rollen att registrera värmländska miljöteknikföretag på portalen. Detta för att ge Värmland en möjlighet att positionera sig inom miljöteknik och skapa ett skyltfönster till resten av omvärlden.

– Det finns ett stort intresse för svensk miljöteknik. Vi vill att värmländska företag ska synliggöras här för att öka deras utvecklingsmöjligheter, säger Leif Andersson, Sustainable Business Cleantech.

Över 1000 svenska miljöteknikföretag är registrerade och sökbara utifrån verksamhetsområde, region, storlek, omsättning och andra relevanta uppgifter. Samma databas nås från swedishcleantech.se, som riktar sig till den svenska marknaden. Under 2017 var det 32000 besökare på den internationella webbplatsen.

– Förhoppningen är att vi ska få till ett starkt miljöteknikregister från Värmland som blir attraktivt för internationella intressenter men som också kan användas lokalt vid exempelvis upphandlingar eller leverantörssamverkan, säger Leif Andersson, Sustainable Business Cleantech. 

MER OM SWEDISH CLEANTECH

Swedish Cleantech har tagits fram inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi. Syftet är att bidra till utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik. Swedishcleantech.com drivs av IVL Svenska miljöinstitutet på uppdrag av Tillväxtverket och innehållet skapas av regionala miljötekniknoder. www.swedishcleantech.com

MER OM SUSTAINABLE BUSINESS CLEANTECH

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.Sustainable Business Cleantech är ett treårigt projekt (2018-2020) som drivs av LIFE Foundation och är finansierat av Region Värmland, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Säffle kommun, Arvika kommun, Karlstad kommun, Compare, Glava Energy Center, Visit Värmland, Paper Province och Sparbanksstiftelsen Alfa. www.cleantechbusiness.se

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Leif Andersson, processledare, Sustainable Business Cleantech

Leif.andersson@lifefoundation.se, 070-547 53 70

Hanna Grevillius, kommunikatör, Sustainable Business Cleantech

Hanna.grevillius@lifefoundation.se, 076-845 41 45

LIFE Academy
Köpmannagatan 2
65226, Karlstad

+46(0)54- 18 75 15

info@life.se

http://www.life.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss