Integration Software har lanserat ännu en ny produkt – LDAP Adapter for Microsoft BizTalk Server.

Med dagens många distribuerade och verksamhetskritiska system ställs allt högre krav på synkning i nära realtid av användardata, t.ex mellan HR system, lönesystem, mail, Active Directory, passersystem mm. BizTalk är en integrationsplattform som möjliggör automatisering av denna typ av informationsutbyte och mot Active Directory eller annan LDAP tjänst har nu en LDAP Adapter för BizTalk tagits fram.

”LDAP/Active Directory Adapter för Microsoft BizTalk Server har utvecklats utifrån flera kund-case och har nu släppts ut på marknaden – LDAP Adapter for Microsoft BizTalk Server. Med denna adapter är det väldigt enkelt att skapa en eller flera samtidiga sekventiella operationer mot LDAP Directory Services såsom Windows Active Directory med flera”, förklarar Robert Mayer på Integration Software.

Både envägs- och tvåvägskommunikation stöds.Enkelheten som adaptern erbjuder kommer både från en intuitiv design, omfattande dokumentation och från ett fristående Windows-klientverktyg som hjälper utvecklare att snabbare testa sina operationer som adaptern har stöd för. Operationerna har distinkta namn och är logiskt grupperade per entitet (Users, Groups, OU, osv.).

Att jobba med LDAP är en felbenägen process och därmed har mycket kraft lagts kring felhantering med tydlig återkoppling om eventuella fel och tänkbara orsaker. Med denna adapter är det enkelt att utveckla LDAP-lösningar som man därmed också snabbare får ut i produktion (time-to market), färre fel både under utveckling samt under run-time.

”Kort sagt, mindre pengar och tid spenderas på att bygga LDAP-integrationer med Microsoft BizTalk Server och nyckel-resurser frigörs för andra och/eller fler uppdrag. Loggning av meddelanden som utbyts mellan integrationsplattform och LDAP-tjänst erbjuds enklast genom att slå på den i Microsoft BizTalk Server’s inbyggda ’Tracking’-funktionaliteten på de portar som använder den här adaptern”, fortsätter Robert Mayer.

Då kan med stor fördel också användas Integration Manager vilken är en annan produkt från Integration Software som möjliggör förvaltning av integrations lösningar.

LDAP adaptern är prisvärd tack vare den enkla prismodellen där även support och SA-avtal erbjuds. Produkten finns även med en tidsbegränsad gratis prova-på-licens. De Microsoft BizTalk Server versioner som stöds är BizTalk Server 2010 och högre (alla utgåvor och varianter).

Läs mer på www.integrationsoftware.se/prodcuts/biztalk-adapters

Nodinite
Ringgatan 67
65349, Karlstad

+46 705784866

info@nodinite.com

https://www.nodinite.com/