Infogram i Kristinehamn har fått en ny kund till sin hostingtjänst Lätta Kontor – Elms Byggnadsfirma AB med dotterbolag som har kontor på tre platser.

”Lätta Kontor-tjänsten förbättrar både tillgängligheten till IT-systemet och säkerheten”, säger Göran Elm som är VD på Elms Byggnadsfirma. ”Vi ser fram mot att kunna nyttja IT-resurserna effektivare och använda mer av vår arbetstid till produktion”.

Företaget har för närvarande kontor på tre olika platser och ett antal hemarbetsplatser. På byggarbetsplatserna finns dessutom mobila kontor med tillgång till samtliga program och övriga funktioner i IT-systemet.

Infograms Lätta Kontor är en hostingtjänst som erbjuder ett flexibelt arbetssätt till en fast månadskostnad.

”Vi har registrerat vårt koncept som varumärke därför att Lätta Kontor på ett bra sätt beskriver vad tjänsten i praktiken innebär för våra kunder, nämligen en driftsäker och kostnadseffektiv hostingtjänst där man helt slipper det egna underhållet på datorer och annan IT-utrustning”, förklarar Jan Boqvist på Infogram.

Konceptet ger på köpet ett mycket modernt och flexibelt arbetssätt där användaren alltid kan komma åt sina mail, kalendrar och dokument – oavsett varifrån man arbetar.