Sedan hösten 2020 har det pågått ett arbete med att se över Ineras sourcingstrategi. Det handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för att effektivisera och på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder på deras digitaliseringsresa.

 Nordic Medtests verksamhet kommer arbeta med test- och utveckling kopplat till det som är Ineras absoluta kärnverksamhet. Det handlar om utveckling och förvaltning av strategiskt viktiga komponenter för våra kunder.
-PETER ARRHENIUS, VD PÅ INERA

– Vi såg redan tidigt möjligheten att använda vårt eget bolag Nordic Medtest som ett test och utvecklingscenter. Nordic Medtests verksamhet kommer arbeta med test- och utveckling kopplat till det som är Ineras absoluta kärnverksamhet. Det handlar om utveckling och förvaltning av strategiskt viktiga komponenter för våra kunder. Samtidigt kommer vi att fortsätta att använda externa leverantörer för många av våra tjänster precis som tidigare, säger Peter Arrhenius, vd på Inera.

Anledningen till att Inera väljer att använda Nordic Medtest som ett test och utvecklingscenter är att bolaget har stor kunskap om Ineras tjänster, arkitektur och infrastruktur. Bolaget har idag ansvaret över programvarutestning inom Inera. Utvecklingen kan på det här sättet ge stora synergier med test och Inera-koncernen bibehåller viktig kompetens internt. Det ger möjlighet till långsiktigt lägre kostnader samtidigt som Inera kan upprätthålla tillräckligt stor egen kompentens inom strategiskt viktiga områden för digitalisering.

-Jag är mycket glad att Inera beslutat att behålla kompetens kring vår kärnverksamhet genom att den blir en del av Nordic Medtest. Vi får bättre kontroll över vår utveckling och teknik samt ökad flexibilitet och möjlighet att prioritera. Karlstad har en stark it-bransch, här finns hög kompetens, duktiga leverantörer och dessutom finns Karlstad Universitet med utbildningar inom it och mjukvaruutveckling. Det gör det möjligt för oss att etablera den här viktiga verksamheten här, säger Magnus Lindström, vd Nordic Medtest.

Nordic Medtest
Bryggaregatan 11
65340, Karlstad

+46(0)72-551 57 34

info@nordicmedtest.se

https://www.nordicmedtest.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss