• Har ditt företag IT-baserade produkter, tjänster och lösningar – eller innovativa idéer – inom IT i vården (medicinsk teknik, välfärds- och omsorgsteknik och e-hälsovård)?
 • Vill du träffa vårdgivare med behov av nya lösningar och andra företag i Norden inom områden för eventuella samarbeten kring utveckling och upphandlingar av lösningar?
 • Då ska du delta på det matchmaking-möte som arrangeras tisdag 24 september i Norrköping med Compare Karlstad (genom Nordic MedTest), norska Oslo Medtech och danska Welfaretech som värdar.

 • Presentera dina produkter/lösningar för beslutsfattare och inköpare från Skandinavien
 • Träffa inköpare i nordiska sjukhus och kommunal vård
 • Möt kompletterande verksamheter för framtida samarbete
 • Skapa nya nätverk och värdefulla relationer
 • Delta med presentationen i klustrens utställningsmonter 25-26 september (kräver registrering till AAL konferens inklusive konferensavgift)

Matchmaking-evenemanget arrangeras i samband med AAL Forum som hålls 24-26 september i Norrköping. Den årligen återkommande konferensen för Ambient Assisted Living (AAL) samlar omkring 1.000 personer från hela Europa som träffas och diskuterar det senaste från Ambient Assisted Living-fältet.

Matchmaking-evenemanget anordnas av klusterorganisationer inom medtech- och välfärdsteknik i Norge, Sverige och Danmark. Värdar för evenemanget är Oslo Medtech, Compare (genom Nordic MedTest) och danska Welfare Tech. Avsikten med denna nordiska klustersamverkan är att bidra till att de nordiska företagen ska vara föregångare inom medicinsk teknik, välfärds- och omsorgsteknik, e-hälsovård och innovation. För att stimulera samverkan mellan vårdgivare med behov och företag med lösningar arrangeras bland annat matchmaking-möten.

Oslo Medtech är ett norskt medtech-kluster med företag, sjukhus, finans-, kunskaps-och forskningsinstitut som verkar med fokus på medicinteknik. Läs mer >>

Welfare Tech är ett danskt kluster för utveckling av välfärdstjänster genom samverkan mellan privata företag och offentliga partners inom vård och omsorg. Läs mer >>

Compare är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Nordic MedTest är en gemensam satsning som Landstinget i Värmland och Compare gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården. Läs mer >>

…..

INBJUDAN

Ladda ned hela inbjudan >>

 • Tid: 24 september 2013 kl 10.00-17.00
 • Plats: Pronova konferenscenter, St Persgatan 19, Norrköping
 • Pris: Matchmaking-evenemanget är kostnadsfritt
 • Anmälan för presentationer på matchmaking-evenemanget – kontakta: Cecilie Louise Buøen, innovativ upphandling, Oslo Medtech, e-post cecilie.buoen@oslomedtech.no eller mobil +47 404 19 853.
 • Ordinarie registrering för matchmaking-evenemanget >>

AAL Forum är en arena där många nordiska företag och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård kommer att närvara och är en unik möjlighet för att få ny kunskap och etablera relationer med köpare, beslutsfattare, forskare, entreprenörer, vårdgivare och slutanvändare inom sjukvården/välfärden. Danska, norska och svenska kluster vill bidra till detta genom att organisera ett matchmaking-evenemang inför AAL-konferensen.

Med anledning av detta bjuder vi in företag från Norge, Sverige och Danmark för att presentera sina produkter och lösningar till våra gemensamma matchmaking-evenemang den 24 september. Vi skapar en mötesplats för aktörer inom vård och hälsa för att presentera sina behov av framtida lösningar. Du är välkommen oavsett om du besöker AAL-konferensen eller inte.

Målgrupper för matchmaking-evenemanget:
•    Inköpschefer och beslutsfattare i vården
•    Anställda inom hälso-och sjukvård, institutioner, kommuner, sjukhus
•    Företag som producerar AAL/sjukvårdslösningar
•    Klusterorganisationer

Syftet med matchmaking-evenemanget:
•    Etablera ett forum för nätverkande och bygga relationer mellan företag och vårdinrättningar – inklusive beslutsfattare och köpare av kommunal och sjukhusvård
•    Kommuner/sjukhus presenterar sina behov
•    Företagen presenterar sina lösningar/produkter (tio minuters presentation i plenum efter företagsnamn)
•    Bilda en grund för framtida allianser

Program 24 september
10:00 Välkommen
10:05 Om det nordiska klustersamarbetet
10:15 Presentation av vårdinrättningar som behöver nya lösningar
12:00 Lätt lunch
12:45 Presentation av fem, sex företag
14:00 Paus
14:15 Presentation av sex, sju företag
15:30 Organiserad matchmaking och nätverkande
16:50 – 17:00 Sammanfattning och slutsats
18:00 Öppnande av AAL konferens (för registrerade deltagare på AAL forum)

Evenemanget stöds av Vinnova (SV), Tilläxtverket (SV), Innovation Norway (NO) och Innovation Express (DK).