Compare och The Paper Province inbjuder till klusterlunch fredag 8 november med Elisabeth Berg, samverkanskoordinator vid Karlstads universitet, som berättar om Uppdragsbörsen – en virtuell mötesplats där studenter och arbetsgivare får kontakt och där uppdrag förmedlas.


Compare och The Paper Province arrangerar sedan årsskiftet gemensamma klusterluncher enligt principerna: En fast tid – första fredagen i månaden kl 11:30-13:00; En fast plats – alltid samma lunchrestaurang (Elite Stadshotellet, Karlstad); Ett fast program – tydlig agenda med fokus på mingel och nätverkande. Klusterlunchen arrangeras av Compare och The Paper Province som står för program och inbjudna gästföreläsare. Deltagarna betalar själva sina luncher.


Uppdragsbörsen – what’s in it for you?

Genom att lägga upp uppdrag på Uppdragsbörsen kommer du i kontakt med Karlstads universitets ca 11.500 studenter som har mycket att erbjuda dig som arbetsgivare. Du kan exempel få hjälp med att utveckla tankar och idéer genom deras examensarbeten eller fältstudier. En student kan komma och göra sin praktikperiod hos ditt företag och på så vis bidra med ny kunskap.

Elisabeth Berg, samverkanskoordinator vid Karlstads universitet berättar om en virtuell mötesplats där studenter och arbetsgivare får kontakt och där uppdrag förmedlas. Uppdragsbörsen hittar du på: www.kau.se/uppdragsbörsen

Program

 • 11.30. Lunchbuffé med mingel.
 • 12.00. Aktuell information från Compare och The Paper Province.
 • 12.10. Presentationsrunda bland deltagarna.
 • 12.15. Kaffe och mingel.
 • 12.30. Dagens gästföreläsare, därefter frågestund och diskussion.
 • 13.00. Slut.

Mötesdetaljer

Välkomna!

Klusterluncher 2013:

 • Fredag 1 februari: Lars Christensen om vad Norge och Oslo betyder för Värmland
 • Fredag 1 mars: Henrik Sköld om att undvika negativ publicitet i sociala medier
 • Fredag 5 april: Ulrika Obstfelder Pettersson om en bransch i förändring
 • Fredag 3 maj: Tobias Otterbring om sinnesmarknadsföring och beslutsfattande.
 • Måndag 10 juni: Göran Österman och Staffan Barrefors om affärsmöjligheter i Norge.
 • Fredag 6 september: Hans Karlsson (Landstinget i Värmland) om Nordic MedTest
 • Fredag 4 oktober: Maria Hollander (The Paper Province) om nya produkter och tjänster från skogen
 • Fredag 1 november: Elisabet Berg (Karlstads universitet) om Uppdragsbörsen
 • Fredag 6 december: Peter Rovér (Effect Management)