Compare och Bitsec inbjuder till ett heldagsseminarium tisdag 18 mars i Karlstad om Företags- och industrispionage mot nordiska företag: Varför, vilka spionerar och hur, samt hur kan vi agera för att skydda oss?

Bitsec är specialiserade på informations- och IT-säkerhet. Föredragshållare är säkerhetsexperter med erfarenheter från bland annat kontraspionaget vid säkerhetspolisen, militära säkerhetstjänsten och polisens underrättelseenhet.

  • Målgrupp: Seminariet vänder sig till chefer och säkerhetsansvariga i alla företag – oavsett storlek och bransch.
  • När: Tisdag 18 mars 2014 kl 09:00-16:00
  • Var: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad
  • Anmälan: Snarast möjligt eftersom antalet platser är begränsat men senast tisdag 11 mars via denna länk >>
  • Övrigt: Seminariet inklusive kaffe och lunch är kostnadsfritt genom stöd från Compare-projektet ISIS (IT-säkerhet i Inre Skandinavien) och Bitsec.
  • Avanmälan: Antalet platser är begränsat varför vi är tacksamma för eventuell avanmälan senast fredag 14 mars kl 12:00 (för att undvika en extra avgift) till info@compare.se

Program:

08:30-09:00: Registrering och kaffe

09:00-09:50: Företags- och industrispionage gentemot nordiska företag

Stefan Larsson, VD Bitsec AB
I Norden finns en stark kultur avseende utveckling och kreativitet inom många olika områden – och vi är internationellt framgångsrika i affärer. Detta gör oss till måltavla för länder som har uppbyggda strukturer för att stjäla information och med denna stödja det egna landets företag. Vi har bland annat analyserat Edward Snowdens avslöjanden – och med dagens teknik är detta ett större hot än någonsin.

10:00-10:50: Vilka är hotaktörerna, och vilka metoder används?

Björn Lysell, vVD och ansvarig för InfoRisk, Bitsec AB, fd Kontraspionaget vid Säkerhetspolisen.
Genomgång av de största statliga aktörerna samt den ”verktygslåda” av metoder för spionage man har till sitt förfogande. Vilka företagsmål har underrättelsetjänsterna för sitt spionage, och vilka metoder används.

11:00-11:50: Hot- och riskanalys

John Daniels, VD WEOP AB, fd Chef för militära säkerhetstjänsten
Vikten av att bedöma hoten som riktas mot just ditt företag och värdera era skyddsvärden. Hur kan man gå tillväga för att arbeta med riskerna.

12:00-13:00: Lunch

13:00-13:50: Informations- och IT-säkerhet som skydd

Fredrik Börjesson, Konsultchef Bitsec AB.
Hur kan man bemöta hotet genom att arbeta med informationssäkerhet och IT-säkerhet? Kontroll och balans är ledord.

14:00-14:50: Utredning av misstänkta intrång och informationsstölder

Jonas Persson, Chef IT-brottsutredningar Bitsec AB, fd chef för Länsunderättelseenheten Polisen Värmland.
Hur kan man agera när man misstänker informationsstöld? Vilken typ av bevisning kan inhämtas, och hur kan man gå tillväga om det gäller intern eller extern informationsstöld.

15:00-16:00: Kaffe. Summering med frågor och diskussioner kring dagens ämne.


Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i regionen. Compare står för Competence Area men också för Compare (Jämför Karlstad). Compare bildades i januari 2000 av och för IT- och telekomföretagen. Sedan dess har Compare genom samverkan bidragit till IT-näringens utveckling i regionen. www.compare.se

Bitsec är ett svenskt konsultföretag med inriktning på teknik och granskning inom informations- och IT-säkerhet. Bitsec har stor erfarenhet av att hjälpa sina kunder identifiera IT-relaterade hot, testning och rådgivning kring säkerhetsinfrastruktur, samt utredning av informationsstölder och andra IT-brott. Bitsec har kontor i Karlstad och är ett Compare-företag. www.bitsec.se

ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) är ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad. Projektet syftar till att hitta goda idéer och initiativ inom IT-säkerhet i respektive nätverk som kan vidareutvecklas gemensamt. www.compare.se/projekt/isis