CompareAkademien och LearningWell inbjuder till seminarium torsdag 30 januari i Karlstad om sociala och kulturella utmaningarna kring test. Föreläsare är Anders Åslund som talar om ”STDD – erfarenheter från vägen mot en modernare utvecklingsmetod” och Rikard Edgren som ger en ”Introduktion till teststrategi”.

Anders Åslund kommer att beskriva erfarenheter av System Test Driven Development (STDD)  från ett stort och ett mindre projekt på Svenska Spel där både tekniska och kulturella utmaningar tacklats på både bra och dåliga sätt.

Rikard Edgren kommer att gå igenom ett par exempel på teststrategier och berätta om deras styrkor och svagheter samt vilka mentala verktyg du kan använda för att få en mångfacetterad strategi med goda chanser att fånga det som är viktigt.

  • Tid: Torsdag 30 januari kl 08:00-10:00
  • Plats: Teliahuset, Lagergrens gata 7 (Kanikenäset) i Karlstad
  • Anmälan: Senast tisdag 28 januari kl 17:00 via denna länk >>
  • Seminariet är öppet för alla anställda på Compare-företag och våra samarbetspartners.
  • Seminariet är kostnadsfritt – men antalet platser är begränsat varför vi är tacksamma för eventuell avanmälan senast onsdag 29 januari kl 12:00 (för att undvika en extra avgift) till info@compare.se

Anders Åslund: STDD – erfarenheter från vägen mot en modernare utvecklingsmetod

De största utmaningarna med att introducera System Test Driven Development (STDD) är inte bara de tekniska. Mycket handlar om de sociala och kulturella utmaningarna. På individuell nivå spelar motivationsfaktorer en stor roll, inte enbart för att nå nya kompetensnivåer, utan även för att kunna ta en aktivare roll. STDD är inte en teknisk lösning utan har komplex påverkan på både utvecklargruppen och mikrokulturen i projektet. Teknikval är viktiga, i en automatisk kedja skapas beroenden som måste förutses och med kunskap kan dessa utnyttjas till fördel. STDD öppnar en rad möjligheter och vi ser ständigt nya möjligheter. Detta innebär samtidigt att STDD kräver mer än att ett antal automatiserade steg överlämnas; även kompetens och förståelse måste implementeras hos organisationen som ärver produkten.

Presentationen kommer att beskriva erfarenheter från ett stort och ett mindre projekt på Svenska Spel där både tekniska och kulturella utmaningar tacklats på både bra och dåliga sätt. Presentationen är inte bara en teknisk beskrivning om hur STDD kan skalas till stora projekt med Continuous Delivery utan innehåller även mjukare aspekter av utvecklingsprocessen.

System Test Driven Development (STDD) är ett koncept för att skapa effektivitet i hela utvecklingskedjan genom att kombinera agila metoder med moderna teknologier för effektiv systemutveckling. Konceptet bygger på automation av de flesta steg i bygg- och testprocessen. Detta möjliggör en kontinuerlig testning och automatisk verifiering av systemet som visualiserar projektets progress. Avvikelser och buggar fångas direkt genom omedelbar återkoppling till alla i projektet – och därmed kan kostnader och risker minimeras. Kraven och kundnyttan är alltid i centrum och driver utvecklingen.

Anders Åslund är senior konsult på LearningWell som till vardags utbildar i testautomation internationellt och utvecklar STDD som ett koncept för företag som har behov av modern utvecklingsmetodik med korta ledtider och underhållsvänlig mjukvara. Anders har för tillfället uppdrag på Svenska Spel och jobbar som rådgivare och marknadsstöd för Nordic MedTest. Anders är utöver detta även VD på LearningWells Karlstad-kontor med nio anställda. På fritiden byggs ett energieffektivt passivhus i lättbetong där lite industriell hus-automation utvecklas i syfte att få ett hus som anpassar sig automatiskt till boende och yttre omständigheter.


Rikard Edgren: Introduktion till teststrategi

För att testa på ett bra sätt så behöver man ta reda på vilken information intressenterna har behov av. Tiderna då testare kunde gå efter en kravspecifikation och bocka av är förbi, man behöver förstå både helheten och detaljer och kunna kommunicera det på ett effektivt sätt.

Med en oändlig testrymd är det svårt att välja vad man ska testa och hur – man måste fatta viktiga strategiska beslut. Rikard Edgren kommer att gå igenom ett par exempel på teststrategier och berätta om deras styrkor och svagheter samt vilka mentala verktyg du kan använda för att få en mångfacetterad strategi med goda chanser att fånga det som är viktigt.

Rikard Edgren, LearningWell Karlstad, är teknisk och humanistisk testare med 15 års erfarenhet inom testning. Han är en av grundarna till den internationellt erkända testbloggen www.thetesteye.com och är en ofta anlitad föreläsare både internationellt och nationellt. De senaste tre åren har han vid sidan av konsultuppdrag varit involverad i fyra stycken yrkeshögskoleutbildningar inom testning och undervisar även på specialanpassade utbildningar hos företag.


CompareAkademien erbjuder – i samverkan med samarbetspartners – kompetensutveckling för Compare-företagen genom kostnadsfria frukostseminarier, lunchseminarier, worksshops eller andra former av föreläsningar. Compare svarar för lokal, marknadsföring och administration av anmälningar till seminarierna. Medarrangören svarar för innehåll och eventull förtäring (frukost, lunch eller annat). Läs mer under Våra tjänster / Mötesplatser >>

LearningWell
Drottninggatan 32
65225, Karlstad

+46 (0) 70 877 34 33

karlstad@learningwell.se

http://learningwell.se