Compare-företag och personal vid Karlstads universitet inbjuds till ”Forskning pågår” onsdag 27 november – ett seminarium om forskningsprojekt inom datavetenskap som pågår vid Karlstads universitet. Under seminariet presenteras fem forskningsprojekt – vilka frågor de vill besvara och vad Compare-företagen kan ha för nytta av detta.

Program:

Allmän översikt om Karlstads universitet och pågående forskning i datavetenskap (Stefan Lindskog)

Fem populärvetenskapliga presentationer av pågående forskningsprojekt som vill besvara följande ICT-relaterade frågor:

  • Hur kan man minska fördröjningarna över Internet? (Anna Brunström)
  • Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/4G-nät? (Stefan Alfredsson)
  • Hur kan molntjänster hantera personuppgifter och annan känslig information på ett ansvarsfullt sätt? (Tobias Pulls)
  • Hur skriver man testbar programkod? (Martin Blom)
  • How can new communication technologies improve public transport and accessibility? (Andreas Kassler)

Mötet avslutas med presentation av samarbetsmöjligheter (Mikael Lundström och Stefan Lindskog) och gemensam lunch (för den som så önskar och på egen bekostnad).

Datavetenskap omfattar alla de teoretiska och de praktiska aspekterna av utvecklingen av mjukvarusystem. Vid Karlstads universitet är undervisningen och forskningen främst fokuserad på datakommunikation, distribuerade system, datasäkerhet och software engineering. Läs mer om Datavetenskap vid Karlstads universitet >>