Compare inbjuder i samarbete med HerbertNathan & Co till Compare-seminarium tisdag 25 november (kl 09.00-11.30) om upphandling av affärssystem: Ska vi verkligen investera mer pengar i vårt affärssystem?

Compare-företaget HerbertNathan & Co är ett fristående företag som arbetar helt oberoende av systemleverantörer och konsultföretag med leverantörsintressen.

Om seminariet:  Seminariets innehåll bygger på HerbertNathan & Co:s erfarenhet från hundratals genomförda förstudier och upphandlingar samt projektledning vid införande av system. Utöver detta presenteras resultatet från vår publicerade marknadsanalys och rapport Affärssystem i Sverige 2014. Rapporten är en heltäckande analys av den svenska marknaden och de 24 ledande affärssystemen i Sverige. Vidare presenteras aktuella trender med beskrivning av de förändringar som påverkar utvecklingen på marknaden. Vi ger även en beskrivning av hur en upphandling bör planeras och genomföras, från behovsanalys till avtal.

Målgrupp: Seminariet vänder sig till representanter för företag och offentliga organisationer som står inför en översyn eller upphandling av nytt affärssystem. Lämpliga deltagare är beslutsfattare såsom ekonomi-, verksamhets- och IT-chefer som kommer att beröras av en förändring av affärssystemet liksom projektledare och systemförvaltare.

Agenda:

  • Strategi – Att uppgradera eller byta system?
  • Strategi – Egen drift eller molntjänst?
  • Upphandling – Att säkerställa affärsnytta
  • Upphandling – Från behovsanalys till kravpecifikation
  • Upphandling – Utvärdering och avtal
  • Införande – Projektstyrning och leveranssäkring
  • Införande – Fallgropar och misstag
  • Trender – Den svenska marknaden
  • Trender – Trender och framtid

Compare-seminarium om upphandling av affärssystem

HerbertNathan & Co
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+46(0)54- 770 30 37

info@herbertnathan.se

https://www.herbertnathan.com/sv/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss