Det viktiga affärssystemsvalet! Affärssystem eller Best of Breed? Hur har andra tänkt och vilka trender gäller på marknaden idag och vad behöver vi tänka på vid vårt vägval.

Svaren på frågorna får du av HerbertNathan & Co

Seminariet vänder sig till representanter för företag och offentliga organisationer som står inför ett vägval eller kanske upphandling av nya verksamhetssystem. Lämpliga deltagare är beslutsfattare såsom VD, ekonomi-, verksamhets- och IT-chefer som kommer att ställas inför spörsmålet vilken väg företaget skall välja i frågan om systemarkitektur för framtida stöd till verksamhetens kärnprocesser

Seminariets innehåll:
Affärssytem eller best of breed: 
 • Finns det en entydig  definition? 
• HNCO’s syn på frågan.

Alternativa strategier: 
• Vilka strategier finns att välja på? 
• Styr min strategi även systemval?

Att tänka på: 
• Varje organisation har sina utmaningar 
• Rätt, Fel eller helt enkelt olika förut-sättningar.

Aktuella trender: 
• Vad gör andra för val? 
• Hur tänker system leverantörerna?

Fredagen den 13 november
Klockan 9.00 – 11.30
Klusterrummet, Karlstads univeristet

Anmälan >>  
Sista anmälningsdag: Måndag den 9/11

HerbertNathan & Co
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+46(0)54- 770 30 37

info@herbertnathan.se

https://www.herbertnathan.com/sv/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss