Nästa Compare-lunch (fredag 6 mars) handlar om ”Karlstad – Sveriges IT-kommun” med Karlstad kommuns IT-chef Inge Hansson som talar om IT som möjliggöraren och drivkraften i den kommunala utvecklingen.

Compare-lunchen är en öppen mötesplats för alla som är intresserade och vill veta mer om möjligheterna med IT – i detta fall om Karlstads kommun och vad bred regional samverkan betyder för den digitala omställningen.

 • När: Fredag 6 mars kl 11:30-13:00
 • Var: Elite Stadshotellet i Karlstad
 • Kostnad: 100 kr per person som betalas på plats.
 • Anmälan: Senast tisdag 3 mars via denna länk >>
 • Målgrupp: Lunchen är öppen för alla intresserade – bjud gärna med arbetskamrater, kunder och kollegor för att nätverka.
 • Program: Karlstad kommuns IT-chef Inge Hansson om ”Karlstad – Sveriges IT-kommun”

Den digitala omställningen påverkar alla och skär rakt igenom samhället. Om 20 år väntas mer än hälften av alla yrken ha ersatts med digital teknik. Samtidigt öppnas nya möjligheter för att leva, bo och verka i Värmland.

Karlstad och Värmland är en förebild för regional samverkan och gemensam utveckling av e-samhället, enligt Sveriges Kommuner och Landsting.

Värmlands 16 kommuner var 2010 först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd (med Karlstad som värdkommun) för att skapa samordning inom länet kring drift- och servicefrågor. Samverkan har bland annat resulterat i den gemensamma e-plattformen för Värmland.

År 2013 utsågs Karlstad till ”Sveriges IT-kommun” – ett pris som delas ut till den kommun som har lyckats bäst med att använda IT och digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet.

Karlstads kommuns IT-chef Inge Hansson ger på detta lunchmöte en lägesrapport för kommunernas digitalisering och de möjligheter och utmaningar som Digitala Värmland står inför.

Compare-luncher hålls varje månad enligt principerna:

 • En fast tid – första fredagen i månaden;
 • En fast plats – alltid samma lunchrestaurang;
 • Ett fast program – tydlig agenda med fokus på mingel och nätverkande.

Program för Compare-lunchen:

 • 11.30. Lunchbuffé med mingel
 • 12.00. Kaffe och presentationsrunda bland deltagarna
 • 12.15. Dagens gästföreläsning
 • 12.45. Frågor och diskussioner
 • 13.00. Slut

Vårterminen 2015:

 • Vecka 6: Fredag 6 februari: ”Compare 15 år – från IT-Karlstad till Digitala Värmland”.
 • Vecka 10: Fredag 6 mars: ”Karlstad – Sveriges IT-kommun”
 • Vecka 15: Fredag 10 april:
 • Vecka 19: Fredag 8 maj: