Hur kan vi hjälpa små och medelstora företag, SMF, att växa? Och hur kan vi ICT-företag samverka kring nya tjänster som gör det lätt för dem att ta del av nya digitala lösningar? Vid den andra träffen i utformandet av en ny digital arena samlades ett femtontal Compare-företag för att idégenerera funktioner och innehåll. 

Compare har vänt sig till kraften hos Compare-företagen för att genom samverkan utveckla en ny digital arena där små och medelstora företags behov av digitalisering matchas med lösningar inom ICT. Målet är att öka insikten hos SMF så att de blir bättre kravställare och lättare kan matcha sina behov mot lösningar av ICT-tjänster. Vid första träffen för två veckor sedan skapades en gemensam behovsbild av SMF behov. Vid gårdagens andra träff var målet att forma idéer kring den digitala arenan samt utforma kriterier för offert av prototypen som ska tas fram innan jul. 

SMF kan bli bättre kravställare 
En del i arbetet med den digitala arenan är att göra de små och medelstora företagen till bättre kravställare. Detta kan exempelvis göras genom ett forum eller chattfunktion där SMF kan lära av varandra och kunna ta del tidigare goda kundreferenser i liknande projekt. Även ICT-företag kan bjudas in för att vägleda i upphandlingsfrågor. Detta stärker i sin tur beställarkompetensen hos dem.  

– Det behövs ett digitalt verktyg som skapar inspiration och hjälper dem till rätt lösning. Det är viktigt att verktyget är användarvänligt och att alla företagare inom olika branscher förstår hur det ska användas, säger Per Andersson, ord och bild som betonar att detta i grund och botten är ett kommunikationsprojekt, inte ett IT-projekt.

Digital rådgivare som vägleder
Ett till förslag för att få SMF att förstå nyttan med digitalisering, vägleda dem i deras dagliga verksamhet och få fram konkreta behov, är genom en oberoende digital rådgivare. 

– Det är viktigt med nån som är oberoende och inte bara vill sälja på en viss typ av lösning. Det är också bra om personen har bred kompetens i utmaningarna för små och medelstora företag, säger Rickard Nyström, Soleil IT. 

En annan idé är att få många företag att enas kring ett behov där de delar på risken och kostnaderna för en lösning som tas fram av ICT-företag. 

Matchningstjänst mellan behov och lösning
Många små och medelstora företag är i behov av digitala lösningar för att effektivisera sin verksamhet och kunna växa. Men många är alltför upptagna av sin dagliga verksamhet för att kunna se över kanten och kika på andra lösningar. Compare vill här skapa en matchningstjänst som gör det lättare att identifiera sitt behov och hitta rätt komptens. En sådan matchningstjänst kan vara utformad som ett frågebatteri som analyserar företagens verksamhet och leder till ett offertunderlag eller en kontakt hos ett företag. 

– Målet med den digitala arenan är att få små och medelstora företag att på ett enkelt och smidigt sätt hitta den kompetens de söker inom Compare. Den digitala arenan ska gynna både företag och ICT-företagen så att affärerna stannar i Värmland, säger Rickard Nyström, Soleil IT.

Läs om första träffen här. 

Text och foto: Hanna Grevillius