Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet SNITS har nu utökats med ytterligare ett Compare-företag – iBiz Solutions som representeras av Caj Rollny.
 
”Vårt engagemang i SNITS-gruppen är en långsiktig investering för såväl vår egen del som universitetets IT-utbildningar”, förklarar Caj Rollny:

”Genom SNITS kan vi vara med och knyta kontakter och göra oss kända bland studenterna vilket kan underlätta vår kompetensförsörjning på sikt”.

Samtidigt betonar han vikten av att företagen får tillgång till studenter med rätt utbildning.

”Kompetenskraven förändras snabbt i vår bransch – därför är det viktigt att vi företag får vara med och påverka IT-utbildningen vilket vi kan göra genom SNITS-gruppen”.

iBiz Solutions vill också bidra till att minska avståndet mellan företagen och studenterna.

”Vi har ju själva varit IT-studenter varför vi vet hur viktigt det är att ha kontakter med arbetslivet under studietiden”, berättar Caj.

På motsvarande sätt ser han styrkan med att lära känna studenter tidigt genom mentorskap, praktik och exjobb. ”Det ökar förutsättningarna för lyckade rekryteringar vilket är bra för alla parter”.

iBiz Solutions erbjuder konsulttjänster, projektledning och utbildningar inom IT-branschen och är specialiserade på integration med Microsoft BizTalk Server.

Företaget grundades 2008 i Karlstad och har idag 11 anställda: ”Och vi jobbar kontinuerligt för att hitta nya medarbetare och skapa tillväxt i företaget”, enligt Caj Rollny.
 
SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter) består nu av representanter för 11 Compare-företag: iBiz Solutions, Logica, Ninetech, Precise Biometrics, Prevas, Sogeti, Stamford, SYSteam, Tieto, Two och ÅF.

Karlstads universitet representeras i SNITS av avdelningarna för Informatik och Datavetenskap samt ett antal IT-studenter från studentföreningen LINDA.

”Samarbetet kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet är oerhört viktigt för våra företag – ytterst handlar det ju om företagens kompetensförsörjning på sikt”, säger Ulf Lidberg som är Compares sammanhållande representant i samverkansgruppen.

Syftet med SNITS är att:

Stärka IT-bildningarna vid Karlstads universitet genom: # att få fler sökande till IT-utbildningarna; # att få bättre kvalitet på IT-utbildningarna; # att få bättre kvalitet på utexaminerade studenter.
Stärka Karlstad som IT-region genom att marknadsföra den kompetens och det samarbete som finns i regionen.
Företagen och IT-studenterna får kontakt med varandra under studietiden vilket är bra för företagen vid rekrytering och gör utbildningen attraktiv för studenter.

Genom samverkansgruppen SNITS ordnas studiebesök, gästföreläsningar, frukostmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten för IT-studenterna vid universitet.