Compares intressentföretag iBiz Solutions satsar för tillväxt och ett första steg är nyrekryteringen av Mika Vikman, som går in som ny VD i bolaget.

iBiz Solutions är ett företag som erbjuder konsulttjänster, projektledning och utbildningar inom IT-branschen och är specialiserade på integration med Microsoft BizTalk Server. Företaget grundades 2008 med idén om att skapa ett konsultbolag med goda värderingar där man sätter personalen och dess kompetens i centrum.

”iBiz är ett välmående företag och det ska bli spännande att få vara med och utveckla det ytterligare,” säger Mika Vikman. ”Det finns en stor efterfrågan på marknaden efter högkompetenta integrationsarkitekter och -utvecklare, så förutsättningarna är mycket goda.”

Nyligen stod företaget inför ett vägval antingen fortsätta vara 7-8 anställda som arbetade mot en handfull kunder, eller att satsa för expansion. Valet föll på att utveckla bolaget vidare och för att lyckas med tillväxt behövde företaget förstärkas med en sälj- och marknadsansvarig, vilken Mika Vikman rekryterades för.

”På ett mindre företag som iBiz blir man lite av en mångsysslare,” berättar Mika Vikman. ”I det läget iBiz befinner sig nu, är det naturligt att det blir stort fokus på sälj och marknad. Samtidigt är det viktigt att redan nu sätta grunderna till en professionell organisation och ledning, så att nästa steg av expansionen är väl förberedd.”

Fram till nu har iBiz Solutions till största delen arbetat med en handfull stora kunder, som de anställda genom sin höga kompetens och goda personliga kontakter hade med sig in till bolaget. Detta har kompletterats med kortare specialistuppdrag som man har utfört i samarbete med konsultmäklare. För att möjliggöra en stabil expansion satsar man nu på att bredda den egna kundbasen.

iBiz Solutions har även byggt upp egna produkter kring BizTalk för att hjälpa kunderna att i hög grad effektivisera och förenkla övervakningen av integrationslösningar, något som tidigare både varit mycket tids- och kompetenskrävande.
Företagets konsulter har hela landet samt Norden som arbetsområde och arbetar till stor del för stora tillverkande industrier och företag inom stål- och pappersbranschen.

”Trots lågkonjunkturen så har efterfrågan på våra tjänster varit relativt god. Visst har vi som alla andra känt av svackan under årets första halva, men nu börjar det åter lätta på marknaden,” säger Mika Vikman. ”Många av de kunder jag träffar startar nu åter upp projekten och samtidigt finns det också ett uppdämt behov efter att de avvaktat med många saker under senaste året.”

Mika Vikman har flerårig erfarenhet i regionens IT-näring med en bakgrund som bland annat regionschef på Sogeti. Han kommer senast från en tjänst som affärsområdesansvarig på Xeratech. Mika Vikman ser sin bakgrund som en stor fördel i den nya rollen, eftersom han har god erfarenhet av liknande satsningar och ett gott nätverk inom området.

Ett första delmål med företagets framtidssatsning är att vid nästa årsskifte ha vuxit från dagens 10 till cirka 15 anställda.

”Med de möjligheter vi har på marknaden, skulle vi kunna expandera snabbare än så. Vi har dock valt att växa i en mer sansad takt för att inte kompromissa med företagets grundvärderingar om personalens välmående och höga kompetens i centrum. Det är viktigare för oss att hitta rätt personer och att ge dem en riktigt god inskolning än att växa snabbt,” säger Mika Vikman. ”För att möta marknadens efterfrågan kommer vi också att arbeta tillsammans med andra specialiserade partners, för att utveckla vår leveranskapacitet till en större helhet. För oss är det extremt viktigt att det vi levererar har hög kvalité, inte minst för att våra kunder verkligen ska känna att de får större nytta av att anlita oss som är specialister på området.”

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss