När iBiz Solutions stod som värdar för Compare och The Paper Province frukostmöte så berättade de om informationsexplosionen och om vikten av att hänga med i utvecklingen.

iBiz Solutions är ett konsultföretag som grundades i Karlstad 2008 av Gunnar Andreasson och Michael Olsson. Efter att företaget snabbt växt till 6 anställda hamnade de inför valet om att fortsätta som tidigare eller att satsa och växa. Idag är de 11 anställda och jobbar kontinuerligt för att hitta nya medarbetare och skapa tillväxt i företaget.

”Tillsammans med våra partners så är vi tunga inom vårt område. Huvudfokus är på konsulttjänster inom integration men vi jobbar även med konceptutveckling”, berättade Mika Vikman, VD på iBiz Solutions.

Under frukostmötet berättade Mika Vikman om den informationsexplosion vi lever i idag. ”Mycket av informationen som skapas på Webben är givetvis av mer personlig karaktär, men det finns också enorma mängder av tillgänglig information som är intressant för företagen i deras affärsutveckling. Mycket av denna information har också tidigare varit ostrukturerad och därmed svårare att använda, men på senare tid har många initiativ tagits till att strukturera upp denna. Ett bra exempel på detta är DBpedia, där man har strukturerat upp den enorma informationsmängd som finns i Wikipedia.”

Enligt en undersökning så går stora delar av svenska företag och organisationers IT-budget åt att förvalta och effektivisera befintliga system runt produktionsprocessen och väldigt få procent går till att skapa information för nya affärer och affärsmodeller.

”Svensk effektivitet i produktion är inte längre tillräcklig för överlevnad, utan det är dags att hitta andra konkurrensfördelar. Informationsexplosionen skapar helt nya affärsutvecklingsmöjligheter för företag och organisationer. Som exempel på detta har det på senare tid bl.a. skapats en marknad för informationsförmedlare. Många pratar idag om Molntjänster ur perspektivet hårdvara och mjukvara, d.v.s. att dessa delas av många för att uppnå högre effektivitet och skalfördelar. Vi ser dock en tydlig trend att detsamma gäller för själva informationen, både den företagsinterna och den allt viktigare som kommer från externa parter av olika slag. Då även den verksamhetskritiska informationen successivt blir mer spridd och inte enbart hanteras och ägs av den egna verksamheten, ser vi att integrationskompetensen är en strategiskt viktig pusselbit för fortsatt god utveckling och konkurrenskraft”, sa Mika Vikman.