Nyligen anordnade DigitalWell en Co-Design Sprint. Co-Design Sprintens två case genererade över 200 idéer, som är inriktade på att lösa två olika problem. Det ena caset, ”Att hitta rätt”, handlar om hur man gör det lättare för besökare på centralsjukhuset i Karlstad att just hitta rätt. Det andra, ”Digitalt förändringsstöd”, handlar om att stötta personer som behöver ändra sina levnadsvanor och minska stillasittandet.

– Co-Design Sprint blev väldigt lyckat; en intensiv, kreativ och givande dag. Det är så inspirerande att se representanter från offentlig sektor, företag, studenter och akademin samskapa fram lösningar, säger Marika Martin, processledare på Compare för ”Digitalt förändringsstöd”.


De många idéer som togs fram i Co-Design Sprinten är nu redo att tas vidare för prototyputveckling.

Tillsammans med Region Värmland, forskare från CTF och Friskvården i Värmland har Compare nu tagit fram en lista på förslag på lösningar som ska bearbetas vidare i två prototyp- och testlab. Det handlar om allt från en virtuell coach som stöttar vardagsmotion till en robot som visar vägen på sjukhuset. (Nedan hittar du tider och datum för respektive case och de lösningsförslag som valts ut.)

Alla företag och entreprenörer som vill är välkomna att delta i prototyparbetet.

– Förhoppningsvis får vi flera företag som vill jobba vidare och utveckla sina mock ups/prototyper efter prototyp- och testlab, där vi inom DigitalWell kan vara med och stötta i utvecklingen, säger Malthe Vesström, processledare på Compare för ”Hitta rätt”.

Gemensamt för båda casen är att de idéer som tas vidare till prototyp- och testlab ska lösa ett problem.

För ”Digitalt förändringsstöd” är problemformuleringen: Hur kan vi hjälpa denna individ att öka tilltron till sin förmåga att bli mer fysiskt aktiv och fokusera mer på sin hälsa? För ”Att hitta rätt” är frågeställningen: Hur kan vi hjälpa besökare att känna sig trygga, få dem att förstå vart de ska och hjälpa dem hitta till rätt plats i tid?

Kan börja bygga direkt

Under prototyp- och testlabbet finns möjlighet att börja utveckla enklare mock ups/prototyper. För den som vill fördjupa utvecklingen efteråt finns information om hur man kan få ytterligare stöd, samt möjlighet att söka tillgång till fler användartester.

Alla idéer som tas upp i prototyp- och testlabbet är fria för fortsatt utveckling för företag och entreprenörer, men förhoppningen är att den fortsatta utvecklingen sker kopplat till casen. En dialog kring fortsatt utveckling av lösning kan bli aktuell redan direkt efter prototyp -& testlab, där Compare, Region Värmland och Friskvården i Värmland går igenom de prototyper som inkommit.

Prototyp- och testlab

Att hitta rätt: 17-18 september kl. 09-16 hos framtidsstudion på Centralsjukhuset.

Innan besöket

 • VR. Kunna prova att gå i sjukhuset med hjälp av VR. Ska bland annat kunna ge information om hur lång tid det tar att ta sig från entrén till mottagningen.
 • Interaktiv/digital kallelse. I kallelsen ska besökaren även kunna göra förval, exempelvis hur man vill ta sig till sjukhuset, boka en rullstol eller en personlig transportör som möter upp i entrén.

Under besöket

 • Mobil incheckning. Oavsett vilken ingång besökaren väljer ska avdelningen veta att patienten är på plats.
 • Få feedback. Besökaren ska få kunna få reda på att hen är på rätt väg.
 • Navigering i mobilen. Ljud och en förstorningsbar bild ska ge information om var man hittar bästa p-plats, var man ska kliva av bussen och hur man går till besöksrummet. Vägvisningen ska finnas tillgänglig på olika språk och för synskadade.
 • AR som visar vägen till avdelningen. Kan översätta skyltar via kamera, eller välja bort irrelevanta skyltar kopplat till den enskilde besökaren.
 • Automatisk dörröppning. Dörrar öppnas för rätt person, medan dörrar som inte ska passera förbli stängda.
 • En robot som följeslagare. En lösning för besökare som inte använder mobilen. Ett alternativ är att robotar placeras i korsningar där många besökare idag fastnar.
 • Självkörande/automatisk transport av patient. Används där många patienter har svårt att hitta eller ta sig fram och där rullstolstransporter i dag används i större utsträckning.

Här anmäler du dig

Mer info:Malthe Vesström, Process Leader
+46 (0)72 530 36 88
malthe.vesstrom@compare.se


Digitalt förändringsstöd: 16 september kl. 09-16 på Karlstad Innovation Park
(Användartester sker 17-19 september. Se event för mer information)

Fokus-område för lösning: Digital Coaching

Önskade egenskaper:

Funktioner

 • Digital Individanpassad coach (som känner av dagsformen)
 • God hälsa genom monitorering och förslag på aktiviteter/mat-tips
 • Situationsanpassade motiverande samtal
 • Koppling till fysiska möten (via t ex en VR coach)
 • Hjälp med att nå sina mål & utöva fysiska aktiviteter hemma
 • Påminnelser, uppmuntran, positiv feedback

Viktiga element & nyckelord

 • Motion utan motionsfokus
 • Utmana och utföra saker i annan ordning
 • Bryta vanor och gamla hjulspår
 • Instruktioner, övningar & genomgång
 • ”Dagspussel” (visualisera mål)
 • En ”förändringskompis”

Här anmäler du dig

Mer info:
Marika Martin, Process Leader/Development Designer
+46 (0)73 028 81 68
marika.martin@compare.se

 

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!