Redan för två veckor gick Compare ut med en enkät till sina medlemsföretag om coronakrisens påverkan. Bland de drygt 15 företag som svarade fanns inga larmrapporter, även om flera berättade om att nya kunder var avvaktande med beslut om utvecklingsprojekt.

Sedan dess har så klart en hel del hänt. Enligt en färsk undersökning från Handelskammaren Värmland har osäkerheten bland kunderna tilltagit under de senaste dagarna. Vissa företag går fortsatt bra, men en bild är att många kunder naturligtvis har fokus på annat än att utveckla IT-lösningar.

För enskilda nischer kan efterfrågan dock öka. Det gäller exempelvis företag som jobbar med e-handelslösningar, liksom de som har kompetens kring datakapacitet och datasäkerhet. Det finns även en hel del att göra inriktat mot kunder som behöver hjälp med lösningar för att jobba på distans och hålla digitala möten.

Samtidigt finns också uppgifter om kunder som hör av sig för att se över sina fasta kostnader för IT-support.

– Läget förändras så klart hela tiden både för vår och andra branscher. Vi för en kontinuerlig dialog med våra medlemsföretag och vill gärna ha information som vi kan ta med oss i kontakterna med Region Värmland, för att på bästa sätt ta tillvara våra medlemmars intressen, säger Mikael Holmgren, ansvarig för medlemsfrågor på Compare.

Rekryteringar skjuts på framtiden

Det finns också signaler i Handelskammarens rapport om att IT-företag som tidigare haft ett rekryteringsbehov nu istället börjat fundera på om de kan behålla befintlig personal. När det gäller varsel och korttidspermitteringar verkar den digitala sektorn ändå hittills relativt förskonad.

– När det gäller våra ärenden berör cirka en handfull IT-branschen, säger Magnus Hildebrand, regionchef i Värmland på Unionen.

Däremot är situationen bland Unionens medlemmar i Värmland sett till alla branscher alarmerande.

– Vi har fått in cirka 30 förhandlingsframställningar om korttidsarbete och arbetsbristuppsägningar om dagen de senaste två veckorna, normalt brukar vi ligga på cirka 30 ärenden i månaden, säger Magnus Hildebrand.

Totalt sett varslades enligt Arbetsförmedlingen 624 personer om uppsägning i Värmland under mars månad. I de siffrorna ingår dock bara arbetsgivare som varslat minst fem personer och inte korttidspermitteringar.

Mikael Holmgren

Kompetens- och medlemsfrågor

+46 (0)70 354 76 61
mikael.holmgren@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se