Det avgörande strategivalet

Det finns i grunden endast två alternativ för ett företag. Antingen satsar man på bästa pris eller så satsar man på bästa kvalitet. Inte så att det inte går att kombinera olika nivåer på pris kontra kvalitet. Men man behöver i alla organisationen ha klart för sig vad som är absolut viktigast varje gång man tvingas prioritera pris mot kvalitet.

Får det kosta mer eftersom vi satsar på kvalitet? Eller måste vi göra lite avkall på kvalitet eftersom lägre pris är viktigare?

Att fylla varumärket

Vi på Nya Ekonomikompetens satsar på kvalitet med pigga, alerta och riktigt duktiga medarbetare. Parallellt bygger vi vårt varumärke på att vi är en komplett ekonomileverantör – inte den gamla tidens redovisningsbyrå. Vi är till 98% digitala i våra processer och vi fokuserar mycket på att kunderna även skall få beslutsunderlag och ett proaktivt affärsstöd.

Det här kan man fårstås skriva ner att man skall göra, t.ex. i en företagshandbok. Utan att något sedan händer i verkligheten.

Det kritiska ögonblicket

Vad är det kritiska ögonblicket? Jo, det är alla de tillfälen då det visar sig om varumärket verkligen håller vad det lovar eller om det bara är tomma ord.

”…när alla dessa möten och samtal intygar det företaget avser varumärket skall stå för…”

När en medarbetare i företaget får en fråga från en kompis på fritiden. När en kund börjar köpa produkten eller tjänsten och själv börjar utvärdera företagets löften visavi varumärket. När företag träffar kunder och pratar om varumärket. När anställda är ute på lunch och pratar med varandra eller träffar andra på en nätverksträff osv.

Det är när alla dessa möten och samtal intygar det företaget avser varumärket skall stå för, som varumärket blir genuint och riktigt starkt. Oavsett om man valt en pris- eller kvalitetsstrategi i grunden.

I fallet med Good Guys Breew

Exakt som ovan var det när Good Guys Breew tog kontakt med oss på Nya Ekonomikompetens och ville ha oss som deras ekonomiavdelning.

Man hade en styrelsemedlem som vistats en hel del på Karlstad Business Center där vi på Nya Ekonomikompetens också sitter. Han hade träffat flera av oss medarbetare helt spontant flera gånger. Känt av både oss som personer, vilken kultur och vilka värderingar man identifierar oss med på KBC, han hade pratat med flera av våra kunder, han hade vid flera tillfällen sett att vi arbetar modernt och digitalt utan papper och pärmar etc.

I samtliga fall fick han samma intryck av Nya Ekonomikompetens, hur vi arbetar, att vi arbetar kvalitetsinriktat och proaktivt med fokus på affärsstöd för kunden. Varumärket visade sig både entydigt såväl som trovärdigt och starkt.

Företagskulturen och det vi fyller vårt varumärke med var framgångsfaktorn som gjorde att Good Guys Breew omgående bytte från sin dåvarande redovisningsbyrå till som man konstaterade: ”den moderna, proaktiva ekonomileverantören Nya Ekonomikompetens”.

AB Nya Ekonomikompetens
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se