Hur ska vi behålla de lokala handlarna i Värmland? Med en allt mer växande marknad med hårdare konkurrens blir det allt svårare för de små företagen att konkurrera. För att hjälpa företagen, arbetar nu sju olika kommuner tillsammans med Compare och deras ICT-kluster för att hjälpa till och bidra till tillväxt för de mindre företagen. Under måndagen träffades ett tjugotal ICT-företag tillsammans med representanter från olika kommuner för att diskutera utveckling av e-handel för företag i Värmland.

Helena Bornstedt, projektledare, inledde träffen med att berätta om en förstudie som visade att kunskapen för digital handel inte var så stor bland företagarna runt om i Värmland. Därför är målet med projektet bland annat att höja kunskapen hos småföretagen.

– Många reaktioner har varit positiva och småföretagarna vill veta mer om digital handel, men är lite rädda för tekniken och den tid det krävs att lägga på exempelvis e-handel. Utmaningen ligger i att nå ut till de som behöver det, de som det gör skillnad hos, säger Ulrika Henriksson, Företagslots, Karlstad kommun.

workshop
Workshop med deltagarna.

Efter presentationen av projektet inleddes en workshop där Compare-företagen och representanter från olika kommuner satte sig tillsammans och diskuterade vad utmaningarna i projektet egentligen är och hur vi kan påverka till en positiv handel. Alla var eniga om att kunskapen om digital handel är det väsentliga.

– Det är inte vår vanliga kundgrupp utan nu måste vi tänka annorlunda, vi har massa kunskap som vi kan dela med oss av. Prioriteringen ligger i att höja kunskapen, och sedan koppla ihop det med konsumenten så alla blir nöjda. Det vi hoppas är att kunna hitta en lösning som gör just det möjligt, säger Jakob Twedmark, Motillo.