”Medborgarportalen” är en innovationsutmaning från Hammarö kommun i samarbete med Compare. Syftet är att undersöka möjligheten att upphandla ett utvecklingsarbete av en digital tjänst som underlättar för hur kommunen kan tillgängliggöra information till invånarna på ett individanpassat och effektivt sätt. Som ett första led går Hammarö nu ut med en så kallad RFI, request for information.

Syftet är att inleda en dialog med innovativa bolag och samla information om vilken teknologi, vilka idéer, eller befintliga lösningar som kan möta behovet.

Saknar befintlig lösning på marknaden

Mia Hernell Blomqvist, utvecklingsledare på socialförvaltningen i Hammarö, berättar att idén har växt fram succesivt:

– Man kan säga att vi förutsåg AI-boomen lite innan den kom. Vi har gjort en stor omvärldsanalys, men har blivit lika besvikna varje gång eftersom de lösningar som finns inte var det vi letade efter.

Hammarös webbplats behöver täcka behovet för samtliga kommunala verksamheter, vilket kan göra informationsmassan svårtillgänglig. Målbilden är därför att skapa en tjänst som bättre ser individens behov, exempelvis baserat på personlig information, och historik från tidigare besökta sidor på kommunens webbplats.

– Egentligen är det här inget nytt, i princip alla e-handelsplatser har sådana anpassningar – men de används inte på kommunala webbplatser. Vi ska ha respekt för personlig integritet – men jag tror de flesta tycker att det vore skönt att hitta det som är mest relevant för dem. Oavsett om det gäller socialtjänst eller bygglov, säger Mia Hernell Blomqvist och fortsätter:

– Det ska vara lätt att göra rätt, och vi tänker att om tjänsten blir tillräckligt snyggt, effektivt och anpassad så kommer sajten vara något fler vill använda. Det finns också en demografisk kontext där vi blir färre inom offentlig sektor som ska hjälpa allt fler.

Process där flera bolag kan delta i utvecklingen

En potentiell upphandling i nästa skede planeras att genomföras enligt så kallad Demand Acceleration-metodik. I korthet innebär det att man upphandlar ett innovationsarbete, inte en färdig lösning. Flera bolag kan då delta för att utveckla den digitala tjänsten i nära samarbete med kommunen.

En bärande del av metodiken är att de tjänster som utvecklas också ska kunna skalas upp på marknaden. Den affärsmässiga bärkraften bidrar till att tjänsterna kan leva vidare och utvecklas, vilket samtidigt gynnar den kommun som först upphandlar tjänsten.

– Vi har fått stort gehör från andra kommuner om behovet. I min drömvärld är det något bolag som förstår att det här är en liten guldgruva. Med viss anpassning går en sådan lösning att ta vidare till nästan alla kommuner, eftersom behoven hos innevånarna är väldigt liknande, säger Mia Hernell Blomqvist.

Carolin Maule är Compares processledare i samarbetet med Hammarö. Hon ser fram emot en spännande resa, där en potentiell lösning kan ge eko långt utanför Värmlands gränser.

Driver utveckling till nytta för många kommuner

Demand Acceleration-metodiken har skapats inom DigitalWell Arena, där fokus ligger på att stötta innovation av digitala hälsotjänster. Tillämpningen av upphandlingsmetodiken börjar nu även att sippra ut till områden utanför den direkta hälsosfären, förutom Hammarös initiativ så söker exempelvis Helsingborg nya metoder för att minska sitt klimatavtryck.

– Metodiken är generell och bidrar till att skapa affärsmöjligheter där offentlig sektor och bolag kan driva innovation tillsammans. Ur vårt perspektiv är det extra roligt att en kommun i Värmland vill driva utvecklingen av en digital tjänst som kan göra nytta för alla kommuner, säger Carolin Maule, Transformation Manager på Compare.

Carolin Maule

Digital Transformation Manager

+46 (0)73 055 57 15
carolin.maule@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss