Vinnaren har utsetts av en jury bestående av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för delaktighet, Vårdförbundet, Föreni

Motivering till utmärkelsen
Med ett imponerande, målinriktat och sällsynt kraftfullt arbete har man på kort tid flyttat fram positionerna och lagt grunden för en långsiktigt hållbar utveckling.

En kommun som med modiga politiker, klok ledning och engagerade medarbetare visar att digitalisering inte främst handlar om teknik, utan om snabb förändring av beteenden och arbetssätt, till nytta för invånare och medarbetare. En kommun som inte hör till de största men som med stor kunskap, kraft och känsla skapat en välfärd i framkant där digitalt är normalt – för alla.

En kommun som samskapat, byggt allianser och inspirerats av de bästa internationella förebilderna och som nu kommer att få Sveriges blickar på sig. För ett inspirerande, modigt och inkluderande arbete med invånare i första rummet – priset till Sveriges ehälsokommun 2019 går till Hammarö kommun.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Med anledning av detta har SKL och regeringen tillsammans med ett antal samarbetspartners inrättat priset årets e-hälsokommun där vinnarna presenteras på nordens ledande mässa för e-hälsa, Vitalis. Där möts aktörer från kommuner, regioner, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.

Läs mer på Hammarö kommuns hemsida