Under säsongens första Compare-lunch, den 1 september, fick vi lyssna till Malin Thorsén som berättade hur vi kan öka företagets konkurrenskraft och lönsamhet genom att arbeta hållbart. Vi fick konkreta tips från ett företag i IT-branschen då Therese Erhard, Elvenite AB, var på plats för att dela med sig av deras hållbarhetsarbete och vad det resulterat i.

Många stora företag kräver av sina leverantörer att de ska agera hållbart idag. Sedan årsskiftet är det dessutom lag på att företag av viss storlek varje år ska upprätta en hållbarhetsredovisning.

– Oavsett om ditt företag omfattas av lagkravet eller inte så finns det förväntningar från olika intressenter att företag ska arbeta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete, säger Malin Thorsén, expert inom hållbarhet och kommunikation på Bright Planet.

Århundradets stora affärsmöjlighet

Malins 7 affärsmässiga skäl till att arbeta med hållbarhet:

 • Resultat i ekonomiska termer
 • Engagerade medarbetare
 • Lättare rekrytera personal (medarbetare)
 • Ökad kundlojalitet
 • Riskminimering
 • En förutsättning för att kunna delta i många upphandlingar
 • Egen inre tillfredställelse – göra gott för världen

Vi fick även ta del av Malins enkla tips på aktiviteter för IT-företag:

 

 • Har koll & ta ansvar för vad som händer med elektronisk utrustning. Var tar skrotet vägen
 • Molntjänster? Var ligger servrarna? Gröna elavtal?
 • Hur kan ni göra det enklare för era kunder att bli mer hållbara?
 • Titta på innehållet i och sätt er in i strukturen för GRI Standards – se hur ni kan hjälpa era kunder att göra det enklare

Hållbarhet genomsyrar arbetet på Elvenite

På plats fanns även Therese Erhard, från Elvenite, som berättade hur de jobbbar med hållbarhet. Hon visade konkreta exempel på hur de jobbar med de tre dimensionerna, från sopsortering till arbetsprocesser, utbildningar, utformning av kontoret och tydliga mål för tilllväxt.

– På Elvenite har vi en hållbarhetsgrupp med en hållbarhetsansvarig. I den arbetar vi med frågor som handlar om förbättningspunkter, medvetenhet och kunderbjudande, säger Therese.

Ta tillvara på kompetens

En utmaning som Therese lyfte, just nu hela branschens utmaning, är att hitta rätt kompetens. Det har Elvenite bla löst genom att ta tillvara på den kompetens som finns.

– Vi tog kontakt med Arbetsförmedlingen i Karlstad för att meddela att vi gärna skapar praktikplatser för nyanlända personer. Nu har vi mycket goda erfarenheter av praktikanter från gruppen nyanlända svenskar, säger Therese.

Men kanske det viktigaste av allt när det kommer till hållbarhetsarbetet i stort.

– Det genomsyrar hela företaget och finns med på agendan från ledningsgrupp, i projekt, planeringsmöten, i utbildningsplanen och medarbetarsamtalen, till snacket runt fikabordet, säger Therese.

Elvenite
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+46(0) 54- 15 01 15

info@elvenite.se

https://elvenite.se/