”Låga kostnader och låg energiförbrukning utan avkall på robusthet och säkerhet – det gör Sätterstrand till en grön IT-miljö och en satsning som ligger helt rätt i tiden”, enligt Staffan Barrefors.

Staffan Barrefors på Effect Management Development AB är nu inhyrd av Hammarö kommun som tf VD på deltid för Sätterstrand Business Park AB – det aktiebolag som bildats för utveckling av näringslivsverksamheten på området.

”Hela Sätterstrand Business Park är en innovativ och kreativ miljö med mycket stor potential – och ett exempel på lyckat samarbete mellan näringslivet genom Compare, det offentliga genom Hammarö kommun och Karlstads universitet”, säger Staffan Barrefors.

Och han menar att testverksamheten – som drivs av Compare Testlab – har lagt grunden till en av landets mest energisnåla och miljövänliga IT-infrastrukturer med tusen kvadratmeter datorhallar på Sätterstrand som kan och bör användas till mer än test.

Compare Testlab är ett oberoende kompetenscenter inom test och kvalitetssäkring av ICT-system som drivs av Stiftelsen Compare Karlstad med resurser från Compare-företagen och i samverkan med Karlstads universitet. Compare Testlab hyr lokaler och datorhallar på Sätterstrand av Hammarö kommun som under det senaste året fått allt fler förfrågningar om att utnyttja den moderna IT-miljön även till drift.

Energi- och miljöaspekterna allt viktigare

Staffan Barrefors har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom internationella IT- och telekomföretag och han vet hur snabbt branschen utvecklas – och hur viktigt det är med kontinuerliga anpassningar för att snabbast ta vara på nya möjligheter.

”Att förkorta leveranstider och hitta allt billigare lösningar har alltid varit viktigt”, förklarar han: ”Men med en allt tuffare global konkurrens är detta viktigare än någonsin samtidigt som ett nytt konkurrensvapen blivit allt viktigare – energi- och miljöaspekterna”.

Därför ligger satsningen på en modern IT-infrastruktur på Sätterstrand helt rätt i tiden, enligt Staffan Barrefors: ”Datorhallarna har redan allt som ICT-kunderna efterlyser idag – låga kostnader, låg energiförbrukning och stark miljöprofil utan avkall på robusthet och säkerhet.”

Testlabben har drivit fram utvecklingen av infrastrukturen till dagens ”state-of-the art”-nivå. Det utnyttjas nu även för att erbjuda något som är högaktuellt på IT-marknaden – Co-Location som innebär att kunder ersätter sina egna datorhallar med lösningar där flera delar plats i en datorhall med gemensam infrastruktur för försörjningssystem såsom UPS, kraft, kyla och nätverk.

”Syftet är att uppnå kostnadseffektivitet genom stordriftsfördelar”, förklarar Staffan Barrefors: ”Redundans i installationerna ger högre säkerhet samtidigt som hyra av en tjänst skapar skalbarhet”.

Framtidens sätt att bygga och förvalta datorhallar

”Säkerhet och flexibilitet till lägsta möjliga totalkostnad och miljöbelastning är kraven som ställs på dagens IT-drift – därför har vi ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande om man även inkluderar energikostnaderna”, enligt Staffan Barrefors som menar att detta är framtidens sätt att bygga och förvalta datorhallar.

”Att återvinna energi från datorhallar är inget nytt – men Sätterstrand är bland de första i landet med en grön IT-lösning som använder frikyla och värmepumpsteknik i ett gemensamt system för energiåtervinning”, berättar han.

Frikyla innebär att klimatet och den kalla perioden på året utnyttjas för att sänka driftkostnaderna för kylning av datorhallarna. Vid lägre utetemperatur än +8 grader slår inte kompressorn på i kylmaskinen. Och när kylutrustningen används återvinns värmen i fjärrvärmenätet – bland annat för att värma upp badhuset på området.

”Lösningen innebär att vi minskar energibehovet dubbelt upp – dels genom att minska behovet av kylning av datorhallarna, dels genom att minska behovet av uppvärmning av fjärrvärme.”

Datorhallar är stora energislukare. Ju fler maskiner och servrar i datorhallarna – desto mer energi går åt för att driva dem. Och ju mer energi som krävs för driften – desto större värmeutveckling som kräver ännu mer energi för kylning och luftkonditionering.

Sätterstrand Power Saving (SÄPOS) är ett projekt som arbetar med energieffektivisering av datorhallar med Sätterstrand som testanläggning. Datorhallarna är nya och byggda med den senaste tekniken för energiförsörjning och kyla – därför finns unika möjligheter att testa och utvärdera åtgärder för att minska energiförbrukningen. Målet är att sänka energiförbrukningen med 30 procent – bland annat genom att testa DC-kraft (likström) som passar solenergi och annan förnyelsebar energi.