Att digitaliseringen går snabbt och sveper över alla branscher fick vi bekräftat igår på den fullsatta temadagen, Världsklass Värmland med temat Industrin och samhällets digitalisering.

Evenemanget blev tidigt fullsatt med över 140 deltagare från olika branscher. Under en heldag fick de lyssna till goda exempel på digitalisering inom industri, sjukvård, skola och besöksnäring i Värmland. Syftet var att inspirera fler företag att bli mer konkurrenskraftiga genom digitalisering.

Frida Johansson och Mikael Björemo från Handelskammaren Värmland ledde dagen genom samtal med bland annat med Cecilia Karlsson, Landstinget Värmland, Jerker Friberg från Löfbergs, Amelie Wahlström, rektor på Vålbergsskolan och ett 15-tal personer som alla lyfte goda exempel, möjligheter och utmaningar inom digitalisering.

Internetbokning är viktigt
Cecilia Karlsson menar att Landstinget i Värmland ligger långt framme i Sverige vad det gäller att tex boka tider på nätet.

 – Desto större efterfrågan blir från våra patienter desto mer måste vi leverera. Idag är internetbokningen en viktig del eftersom vi bokar allting via vår smartphone och läsplatta, säger Cecilia från Landstingen i Värmland.

Insamling av data
Flera av företagen lyfte vikten av att samla in data för att kunna utveckla nya produkter och tjänster som skapar värde för konsumenter och användare. Exempel på det är Ticksters biljettbokningssystem som hjälper arrangörerna att stärka relationen med sina besökare. Arrangörerna får tillgång till kunddata som hjälper dem att förstå sina besökare, hitta mönster och identifiera nya möjligheter. 

Dagen arrangerades av Värmländska Ingenjörsföreningen tillsammans med Handelskammaren Värmland, Paper Province och Compare.