Det var fullsatt sal när Elvenite var värd för senaste SNITS-lunchen på Karlstads universitet. Studenter från IT-utbildningarna fick lyssna till Pär Andersson som berättade om digitaliseringens påverkan på livsmedelsindustrin och några konkreta exempel från deras vardag. T.ex. hur man med Avancerad Analys skulle kunna minska antalet laxlus i de Norska laxodlingarna.

Med några av Nordens största varumärken inom Food & Beverage hjälper Elvenite sina kunder att digitalisera processer och effektivisera sina verksamheter för att på ett hållbart sätt, leverera en riktigt god kundupplevelse. Några exempel på Elvenites fokusområden inom Food & Beverage är:

  • Fiskförädling
  • Mejeri & Chark
  • Bryggeri
  • Dagligvaruhandeln

Livsmedelsindustrin står inför helt nya utmaningar där globalisering, urbanisering och digitaliseringen ställer nya krav från kunder och konsumenter. Imorgon kommer vi inte handla eller producera livsmedel på samma sätt som idag. Med hjälp av Bigdata, AI och Avancerad Analys öppnas möjligheter att skapa helt nya tjänster och lösningar.

– Livsmedelsindustrin ligger generellt efter inom digitaliseringen och dagens medvetna kunder ställer allt högre krav på producenter och leverantörer. Idag vill vi kunna handla vad vi vill, när vi vill och hur vi vill. Det ställs även allt större krav på livsmedelssäkerhet där konsumenten vill kunna spåra var maten kommer ifrån. Ska man behålla sin relevans inom livsmedelsindustrin krävs det idag att man kan leverera snabba, säkra och användarvänliga tjänster till både kunder och konsumenter, säger Pär.

Med hjälp av Blockchain finns möjligheten att spåra och följa saker, t.ex. att spåra ett livsmedels ursprung. Och på så sätt kan producenter och leverantörer bevara en god relation med konsumenten. Amazon Go, RESQ, Pinchos och nu gratistjänster som levererar mat hem till dörren, två timmar efter beställning, var några exempel som Pär lyfte där man tillvaratagit digitaliseringens möjligheter som förändrar livsmedelsindustrin.

– Vi kan inte fortsätta att göra som vi alltid gjort. För oss handlar det om att kombinera ny teknik med smarta lösningar och arbeta med ständiga förbättringar för att hjälpa våra kunder i en bransch som genomgår en total förändring, det gör jobbet på Elvenite extra roligt, säger Pär.

SNITS ger studenter en bra start i karriären
SNITS är en samverkansgrupp som möjliggör utbyte mellan företag, Karlstads universitet och IT-studenter. Vi ordnar studiebesök, gästföreläsningar, frukostmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten.

– För Elvenite är SNITS ett fantastiskt forum för att komma i kontakt med nyfikna och duktiga IT-studenter. Vi får en chans att visa vad vi har att erbjuda och förhoppningsvis ger det studenterna en möjlighet att välja rätt inriktning i sina studier. Jag skulle vilja påstå att SNITS är ett av de första stegen mot arbetslivet, säger Pär.

SNITS består av representanter för Altran, Askås, CGI, Elvenite, EVRY, Prevas, Redpill Linpro, Sogeti, Stamford, Tieto, ÅF och Compare. Karlstads universitet representeras av Informatik och datavetenskap samt ett antal IT-studenter.

Elvenite
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+46(0) 54- 15 01 15

info@elvenite.se

https://elvenite.se/