– Det har varit otroligt spännande år i Compares styrelse samt som dess ordförande. I november 2018 fick vi med stor glädje motta beskedet att Compare och Värmland var en av vinnarna i Vinnväxt-tävlingen gällande att få driva initiativet DigitalWell Arena. DigitalWell Arena är ett mycket spännande initiativ som kommer att sätta fokus på innovations- och kompetenssatsningar i regionen, säger Sofia Tönnberg, avgående ordförande.

Compares styrelse består av en ordförande samt sex ledamöter från intressentföretagen i Compare, samten adjungerad ledamot från Karlstads universitet.Vi välkomnar ytterligare en adjungerad ledamot i styrelsen, Märet Engström, näringslivschef på Karlstads kommun, samt vår nya styrelseordförande Fredrik Svensson, Redpill Linpro. I rollen som styrelseordförande blir Fredrik dessutom ordförande i styrgruppen för DigitalWell Arena, vår stora satsning för att skapa framtidens digitala hälsotjänster.

Attraktiv digital region

– Compare är en mycket viktig organisation för att, både nationellt och internationellt, synliggöra möjligheterna i branschen i Värmland. Genom initiativ som DigitalWell Arena har Compare skapat en plattform för att lyfta den digitala kompetensen i regionen och ta fram helt nya produkter och lösningar, säger Fredrik Svensson, tillträdande ordförande. Det återstår dock utmaningar i frågor som långsiktig kompetensförsörjning, entreprenörskap, digital innovation och marknadsföring av digital kompetens. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med resten av Compares organisation och medlemmar med dessa frågor, för att ytterligare stärka vår regions digitala konkurrenskraft både i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Compares styrelse

Bild fr. vänster: Lotta Strömbäck, Ismotec, Conny Rexed, Stamford, Johan Lundin, Altran, Emelie Löfman, Devarion, Fredrik Svensson, Redpill Linpro, Ann Svalling, Soleil. Ej med på bild: Leif Alama, CGI, Anna Brunström, Karlstads universitet samt Märet Engström, Karlstads kommun.

Fotograf: Sandra Dalåsen

Magnus Bårdén

VD, Compare

+46 (0)708-15 56 65
magnus.barden@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se