Det första projektet inom ramen för Compare Business Innovation Centre – att etablera ett oberoende testlabb inom ICT-näringen i Värmland – har nu startat med en förstudie som genomförs med representanter för åtta Compare-företag.

Förstudien syftar till att konkretisera och kvantifiera behovet av insatser för etableringen av ett testlabb som sker i samverkan mellan ICT-företagen i regionen inom ramen för Compare Business Innovations Centre.

”Målet är att kunna etablera en testverksamhet i samverkan mellan olika aktörer redan under tredje kvartalet 2006”, förklarar Ulf Lidberg – ansvarig för Compare Business Innovation Centre.

Förstudien bemannas av en projektgrupp som består av sakkunniga representanter från åtta Compare-företag:

# TietoEnator (Sven Wedemalm),
# ÅF (Per-Anders Kvarnevik),
# Sogeti (Lena Brehmer),
# Telia (Jan-Erik Björfot),
# Veriscan (Daniel Krantz),
# Redpill (Maria Oberg),
# Proplate (Thomas Gustafsson) och
# Midroc (Jonas Uller).

Styrguppen för testlabb-projektet består av respresentanter för Compare, Karlstads universitet och fem Compare-företage – TietoEnator, Sogeti, Veriscan, Redpill och Proplate.

Etableringen av ett oberoende testlabb sker i samverkan mellan ICT-företagen i regionen inom ramen för Compare Business Innovation Centre.

”Testlabbet syftar till att uppnå mognad i fyra steg”, förklarar Ulf Lidberg:

Steg 1. Flera intressentföretag ska kunna finna kostnadseffektivitet och mervärde i att etablera sina befintliga testverksamheter i en gemensam testlabbmiljö;

Steg 2. Genom den samverkan som uppnås i en gemensam testlabbmiljö ska miljön kunna attrahera externa kunder att förlägga testuppdrag på testlabbet och attrahera externa aktörer att förlägga sin testverksamhet i miljön;

Steg 3. Genom att skapa metodik, lösningar och specialistkunskap inom verksamheten ska kunskapen kunna exploateras till en ”konsultativ produkt” som preventivt tillskott i designprocesser för att minska den totala utvecklingskostnaden;

Steg 4. Genom att etablera erkänd kompetens- och referensstatus kunna fungerande som certifierande testlabb för att sätta kvalitetsstämpel på såväl utfört test som på testade produkter.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss